Hej lärare! Vill du prata med dina elever om forskning och vad forskare gör? Här samlar vi material och tips.

Sidan har delvis kommit till genom samarbete med UR Skola. Vad vill du hitta här? Har du övningar eller material du vill dela med dig av? Vill du berätta hur lektionen gick? Kontakta oss! [email protected].

Förskola & F-3

Här hittar ni material för förskola upp till årskurs 3.

Läs mer

Mellanstadiet

Här hittar ni material för åk 4-6.

Läs mer

Högstadiet

Här hittar ni material för åk. 7-9.

Läs mer

Gymnasiet

Här hittar ni material för åk. 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildning.

Läs mer

ForskarFredag 2019

Aktiviteter i hela Sverige den sista veckan i september!

Läs mer

Tema: RYMDEN

Esas obemannade transportfarkost ATV.

Alla inlägg

Material för skolan

Frontiers for Young Minds: Peer-reviewed science for younger...

Frontiers for Young Minds är en öppen vetenskaplig tidskrift med artiklar skrivna av forskare för barn och unga, 8-15 år, där läsarna spelar en aktiv roll i att granska artiklarna. Spännande läsning om nya forskningsresultat för alla åldrar! Språk: Engelska och hebreiska.

Läs vidare


Alla inlägg