Hej lärare! Vill du prata med dina elever om forskning och vad forskare gör? Här samlar vi material och tips.

Vad vill du hitta här? Har du övningar eller material du vill dela med dig av? Vill du berätta hur lektionen gick? Kontakta oss! [email protected].

Förskola & F-3

Material för förskola upp till åk 3.

Läs mer

Mellanstadiet

Material för åk 4-6.

Läs mer

Högstadiet

Material för åk 7-9.

Läs mer

Gymnasiet

Material för åk 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildning.

Läs mer

ForskarFredag 2021

ForskarFredag 2021 blickade framåt! Läs om vad som hände under årets vetenskapsfestival.

Läs mer

Tema: FRAMTIDENS UTMANINGAR

Klimatforskning med fossil

Margret Steinthorsdottir, paleobiolog vid Naturhistoriska riksmuseet, berättar om sin forskning om klimatet och vad ginkgolöv kan berätta om framtidens klimat. Låt eleverna diskutera filmen utifrån färdiga frågor.

Läs vidare


Alla inlägg

Material för skolan


Alla inlägg