Nyhetsvärderaren 2017

Hur trovärdiga är nyheterna i ungas flöde?

Närmare 12 000 elever var anmälda till ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren! Tillsammans hjälpte de forskare att undersöka vilka nyheter som rör sig i ungas digitala flöden, och hur trovärdiga nyheterna är. Den populärvetenskaplig rapporten kan läsas oivan eller laddas ner här. Ett varmt tack till alla lärare och elever som deltog!

ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren, handlar om ett högaktuellt ämne: källkritik i digitala medier. I Nyhetsvärderaren samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter på ett vetenskapligt sätt. Genom att delta tränar ungdomarna sin förmåga att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler.

Uppdaterad version av Nyhetsvärderaren!

Den nya versionen består av två delar som kan kombineras eller användas oberoende av varandra

I självtestet möter du ett antal nyhetsinlägg som har delats via sociala medier. Din uppgift är att avgöra sanningshalten i nyheterna. Samtidigt får du handfasta tips om hur du kan bli bättre på att upptäcka falska nyheter. Fördjupningsdelen är utformad för skolor och kursverksamheter. Här arbetar elever i grupp för att granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som läraren/ledaren har valt ut på förhand. Läs mer via knappen nedan.

Falska nyheter kan lura vem som helst

I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer dessa nya medier för att sprida rädsla och fördomar via fejkade nyheter. Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Enligt nya forskningsresultat är det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej, att följa vissa vetenskapliga principer. Det är dessa principer som ska användas i Nyhetsvärderaren.

Gott om trovärdig information på nätet

Det är viktigt att betona att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I massexperimentet Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Anmälan och praktisk info

Experimentet var anpassat för högstadie- och gymnasieelever och genomfördes under vecka 35 eller vecka 39 (varje lärare valde själv vad som passade schemat bäst). Det var kostnadsfritt att delta. En rapport om resultaten kommer att publiceras i början av 2018. Totalt tog experimentet cirka 120 minuter att genomföra (tiden kunde delas på flera lektioner). Nyhetsvärderaren vände sig enbart till elever på högstadium och gymnasium (Komvux och SFI kunde också delta). Yngre elever kunde istället delta i ForskarFredags teckningstävling ”Rita dig själv som forskare” för förskola upp till åk 6.

Lärarhandledning

Här kan ni ladda ner:

  1. Lärarhandledningen, med experimentets bakgrund och praktiska instruktioner för hur det går till,
  2. en bildpresentation som du ska gå igenom med eleverna innan ni påbörjar experimentet,
  3. en lathund till de frivilliga statistikuppgifterna som finns med i slutet av lärarhandledningen, som en fördjupning av ämnet.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Massexperimentet genomförs med stöd från Vinnova och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Ett stort tack till alla elever och lärare som var med och forskade i 2017 års massexperiment!

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]