Vad säger skolans väggar 2024

Hjälp forskare att tolka budskapen i skolmiljön

Vilka budskap syns på väggarna i svenska skolor? Vem riktar de sig till och vem står som avsändare? Det kommer skolelever och lärare hjälpa forskare att undersöka i projektet Vad säger skolans väggar, ForskarFredags massexperiment 2024.

Alla barn i Sverige möts och vistas i skolan, och skolmiljön är en helt central plats i unga människors liv. Förutom att ge elever ämneskunskaper ska skolan erbjuda barn inflytande över sitt lärande. Skolans värdegrund och uppdrag trycker också på att utbildningen ska präglas av respekt för människors olikheter och ge eleverna förståelse för värdet av kulturell mångfald. Skolan har både möjlighet och ansvar att stärka förmågor hos eleverna som berör demokrati, normer, värden, rättigheter och skyldigheter.

Skolans miljö är också fylld av språkliga och visuella meddelanden. I medborgarforskningsprojektet Vad säger skolans väggar kommer lärare och skolklasser från låg- och högstadiet under 2024 att hjälpa forskare att undersöka på vilket sätt – och i vilken grad – det demokratiska uppdraget manifesteras via de skyltar, lappar och meddelanden som finns på väggarna i klassrum, korridorer och gemensamma utrymmen. Studien kommer även undersöka vilka budskap dessa meddelanden förmedlar och vilka funktioner de fyller, samt vilka som är avsändare och tänkta mottagare.

Schoolscapes – budskap i den offentliga miljön

Projektet kombinerar två forskningsansatser: Linguistic landscapes och medborgarforskning. Inom linguistic landscapes och det mer avgränsade området Schoolscapes undersöks institutioners och offentliga miljöers olika budskap. I medborgarforskning deltar allmänheten i forskningsprocessen, vilket gör det möjligt att samla in och analysera stora mängder data, samtidigt som medborgare, här skolelever, får insikt i vad vetenskap är och hur forskning går till.

I studien, som går ut på att elever och lärare fotograferar av och analyserar meddelanden på skolans väggar, står två frågor i centrum:

  • Hur samspelar budskapen på skolans skyltar och anslag med de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument?
  • Vilka roller skapas av skyltarna och anslagen och vilka resurser – språk, bilder, filmer, etc – används?

Vad säger skolans väggar är ett samarbete mellan forskare inom språk- och utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer om forskarna Mona Blåsjö, professor i Svenska och nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet och Charlotte Engblom, lektor i didaktik med inriktning svenska och docent i svenska språket vid Uppsala universitet och forkningsområdet här.

Tidsplan 2024!

  • 12 april – Anmälan till att delta i Vad säger skolans väggar öppnar .
  • 26 april – Lärarhandledningen görs tillgänglig på ForskarFredag-webben
  • Maj – Pilotexperimentet ska utföras av ca 4 utvalda klasser.
  • v 35 -besked om man blivit utvald till att delta i ForskarFredags massexperiment 2024
  • September – oktober 2024 – ForskarFredags massexperiment utförs av ett begränsat antal klasser runt om i Sverige. Klasserna väljs ut utifrån ett antal kriterier. (T.ex. ålder och geografisk plats).

Insamlingen i piloten sker under hela maj månad och ni som deltar i pilotstudien får förtur att vara med i september i samband med ForskarFredag om ni vill!

Är du lärare och vill delta med din klass och vill ha mer information om projektet? Kontakta David Borgström, projektledare Vetenskap & Allmänhet.


Fill out my online form.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]

David Borgström

[email protected]