För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket!

Hur går det till?

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en särskild mobilapp kommer deltagarna att mäta hur tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Bostadsförsöket genomförs under september och oktober 2021. Den särskilt framtagna mobilappen kommer att vara tillgänglig för nedladdning vid experimentets start i september 2021.

Bakgrund

Forskningsprojektet genomförs som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och är ett samarbete mellan den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne är samarbetspartners i projektet.

Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt ger sitt stöd åt projektet.

Det finns ett flertal stora forskningsprojekt om åldrandet, i Sverige och internationellt, men de databaser som skapats innehåller inga detaljerade data om bostäders tillgänglighet. Forskaren Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket och vill ändra på detta.

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE. Hon är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket. Foto: Kennet Ruona

– Pensionärsorganisationerna kommer att få tillgång till data som de kan använda för fortbildning inom sina organisationer samt för opinionsbildning lokalt och nationellt. Med stöd av forskarna kan de fortsätta att arbeta med analyser av insamlade data under lång tid efter det att medborgarforskningsprojektet Bostadsförsöket avslutats, säger Susanne.

Genom lärares och skolelevers engagemang skapas också förutsättningar för lärande om åldrandets förutsättningar och utmaningar som en integrerad del i undervisningen och arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Upplägget med gemensamma aktiviteter för äldre, barn och ungdomar skapar kontakt och ökad förståelse över generationsgränserna.

Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet är även en del av European Researchers’ Night och får därmed finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Medborgarforskning

Bostadsförsöket är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För seniorer, elever och en intresserad allmänheten är det ett tillfälle att prova på riktig forskning. Lärare får genom att delta med sin klass tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen och kunna prata om forskning, åldrande, funktionsnedsättningar och tillgänglighet.

Anmäl ert intresse att delta i Bostadsförsöket här.

När: Bostadsförsöket genomförs under 8 veckor
i september och oktober 2021.
Anmälan: Anmälan är öppen
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Alla är välkomna att vara med.
Bostadsförsöket riktar sig särskilt till seniorer och skolelever.

Globala målen för hållbar utveckling

Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.

Läs mer om de Globala målen.

Se Bostadsförsökets forskare Susanne i Nyhetsmorgon:

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Martin Bergman, utredare och projektansvarig på VA.

Läs det senaste om Bostadsförsöket:


| Vetenskap & Allmänhet

Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska bostäder

20210427 Pressmeddelande

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.​​

Läs vidare