För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det hjälpte svenska skolelever, lärare och pensionärer forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket! Datainsamlingen är nu avslutad och slutrapport väntas under våren 2022.


Bostadsförsöket-meny: Start | Om Bostadsförsöket | Instruktioner | För lärare | Databas med resultat


Hur gick det till?

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en särskild mobilapp mätte deltagarna hur tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

Alla kunde delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer, personer som åldras med funktionsnedsättning och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Bostadsförsöket genomfördes under september, oktober och början av november 2021. Sista dagen för mätningar var 12 november.

Vad händer nu?

Efter att datainsamlingen avslutades har forskarna nu påbörjat bearbetning och analys av data. Vad resultaten säger och vilka slutsatser forskarna drar kommer vi få veta under våren 2022, när slutrapporten släpps. Men kom ihåg att du redan nu kan få en inblick i resultaten via den öppna databasen.

När: Bostadsförsöket genomfördes mellan 1 september och 12 november 2021.
Var: Hela Sverige
Populärvetenskaplig rapport: Våren 2022
Vem kunde delta: Alla var välkomna att vara med.
Seniorer, personer som åldras med funktionsnedsättning och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Logotyp för Globala delmålet 11-B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.
Logotyp för Globala målens delmål 11-3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Logotyp för Globala målet nr. 11 Hållbara städer och samhällen.

Globala målen för hållbar utveckling

Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11.B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.

Och till Mål 3: God hälsa och välbefinnande genom att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Läs mer om de Globala målen.


Har du frågor och funderingar?

Gå med i Bostadsförsökets Facebook-grupp där kan du ställa frågor kring experimentet och se svar på frågor från andra.

Mejla till oss på [email protected]

Läs det senaste om Bostadsförsöket:


| Vetenskap & Allmänhet

Hjälp forskare – mät din bostad!

Pressmeddelande 210831

Under september och oktober undersöker skolelever, seniorer och andra intresserade vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Till sin hjälp har de en tumstock och en mobilapp. Forskningsprojektet Bostadsförsöket är ett samarbete mellan vetenskapsfestivalen ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Bostadsförsöket drar igång 1 september!

Fram med tumstocken och mobilen – nu drar ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket igång! Alla Sveriges skolelever, seniorer och andra intresserade kan i september och oktober hjälpa forskare undersöka vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Bostadsförsöket är ett samarbete mellan ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska bostäder

20210427 Pressmeddelande

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.​​

Läs vidare