För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2020 – Bostadsförsöket! 

Rundabordsamtal med forskare på Centrum för idrottsforskning & Gymnastik- och idrottshögskolan under ForskarFredag 2013. Foto: ForskarFredag GIH.

Hur går det till?

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en särskild mobilapp kommer deltagarna att mäta hur tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

När: Bostadsförsöket genomförs i september 2020 (skolklasser) och september–oktober 2020 (övriga deltagare).
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Alla är välkomna att vara med. Bostadsförsöket riktar sig särskilt till seniorer och skolklasser.

Mer information kommer i början av april. Mobilappen, instruktioner och lärarhandledning kommer att publiceras i mitten av augusti.


Globala målen för hållbar utveckling

Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering. Läs mer om de Globala målen.


Intresseanmälan

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att delta. Fyll i formuläret nedan, så meddelar vi dig när det finns mer information!