För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket!

Rundabordsamtal med forskare på Centrum för idrottsforskning & Gymnastik- och idrottshögskolan under ForskarFredag 2013. Foto: ForskarFredag GIH.

Hur går det till?

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en särskild mobilapp kommer deltagarna att mäta hur tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

Försöket genomförs av Vetenskap & Allmänhet, VA tillsammans med Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet.

Mer information kommer under april/maj 2021. 

Anmäl ert intresse att delta i höst här.

 

När: Bostadsförsöket genomförs i september 2021
Anmälan: Anmälan är öppen
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Alla är välkomna att vara med.
Bostadsförsöket riktar sig särskilt till seniorer och skolklasser.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Martin Bergman, utredare och projektansvarig på VA.


Globala målen för hållbar utveckling

Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.

Läs mer om de Globala målen.