För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska svenska skolelever, lärare och pensionärer hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket!


Bostadsförsöket-meny: Start | Om Bostadsförsöket | Instruktioner | För lärare | Databas med resultat


Hur går det till?

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och en särskild mobilapp kommer deltagarna att mäta hur tillgängliga Sveriges bostäder är. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer, personer som åldras med funktionsnedsättning och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Bostadsförsöket genomförs under september och oktober 2021. Den särskilt framtagna mobilappen heter Bostadsförsöket och finns att ladda ner gratis på App Store och Google Play.

Medborgarforskning

Bostadsförsöket är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För seniorer, elever och en intresserad allmänheten är det ett tillfälle att prova på riktig forskning. Lärare får genom att delta med sin klass tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen och kunna prata om forskning, åldrande, funktionsnedsättningar och tillgänglighet.

Anmäl ert deltagande

Anmäl gärna ditt deltagande i Bostadsförsöket. Detta är inget krav och du kan medverka utan anmälan, bara genom att ladda ner appen och göra mätningarna. Anmälan gör dock att vi kan hålla kontakt med dig som medverkar, meddela dig när det finns nyheter i projektet och även skicka dig den populärvetenskapliga rapporten när den är klar.

När: Bostadsförsöket kan genomföras någon gång under 8 veckor
i september och oktober 2021.
Anmälan: Anmälan är öppen
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Alla är välkomna att vara med.
Seniorer, personer som åldras med funktionsnedsättning och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Logotyp för Globala delmålet 11-B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.
Logotyp för Globala målens delmål 11-3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Logotyp för Globala målet nr. 11 Hållbara städer och samhällen.

Globala målen för hållbar utveckling

Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11.B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering.

Och till Mål 3: God hälsa och välbefinnande genom att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Läs mer om de Globala målen.


Har du frågor och funderingar?

Gå med i Bostadsförsökets Facebook-grupp där kan du ställa frågor kring experimentet och se svar på frågor från andra.

Mejla till oss på [email protected]

Telefonsupport under perioden
1 september – 31 oktober måndagar, onsdagar och fredagar
kl. 9 – 10.30 via telefonnummer 046 – 222 19 30.

Läs det senaste om Bostadsförsöket:


| Vetenskap & Allmänhet

Hjälp forskare – mät din bostad!

Pressmeddelande 210831

Under september och oktober undersöker skolelever, seniorer och andra intresserade vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Till sin hjälp har de en tumstock och en mobilapp. Forskningsprojektet Bostadsförsöket är ett samarbete mellan vetenskapsfestivalen ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Bostadsförsöket drar igång 1 september!

Fram med tumstocken och mobilen – nu drar ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket igång! Alla Sveriges skolelever, seniorer och andra intresserade kan i september och oktober hjälpa forskare undersöka vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Bostadsförsöket är ett samarbete mellan ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska bostäder

20210427 Pressmeddelande

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.​​

Läs vidare