Välkommen till ForskarFredag i Uppsala 2018!

Hur genomfördes allmän och lika rösträtt i Sverige för hundra år sedan?

Välkommen till Folkrörelsearkivet för ett spännande workshop på ForksarFredag 28 september 2018!

Fri entré

Aktiviteter i uppsala