Välkommen till ForskarFredag i Uppsala!

Hur genomfördes allmän och lika rösträtt i Sverige för hundra år sedan?

Välkommen till Folkrörelsearkivet för ett spännande workshop på ForksarFredag 28 september!

Fri entré

 

Aktiviteter i uppsala