Välkommen till ForskarFredag i Uppsala!

I Uppsala bjuder SGU, Sveriges geologiska undersökning in till en digital ForskarFredag där hela familjen får lära sig mer om geologi och leta efter fossil och mineraler tillsammans med forskare i Minecraft. Välkommen till ForskarFredag i Uppsala!

Kontakt:

Nelly Aroka
[email protected]

Sveriges geologiska undersökning