Höstförsöket 2013

Vet träden när det blir höst?

Drygt 10 000 elever har hjälpt forskare att förstå hur klimatet förändrar hösten. De var med i ForskarFredags Höstförsök under september-oktober 2013 och medverkade i riktig forskning som sökte svar på en rad frågor: Hur vet träden när det är höst? Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut? Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat och hur skiljer sig trädens reaktioner åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan vi använda satelliter för att följa höstens utveckling? Läs och ladda ner slutrapporten ovan eller här.

Observerade och fotograferade

Försöket gick ut på att dokumentera utvecklingen av höstlöv. Eleverna valde själva vilket lövträd de följde. De dokumenterade höstlövsutvecklingen genom att fotografera eller rapportera trädets status. Bilder och rapporter laddades upp på ForskarFredags hemsida.Om de studerade trädet asp kunde de även skicka in ett löv från sitt träd till professor Stefan Jansson på Umeå universitet, se videon nedan.

Ny kunskap om genetik, satellitbilder och klimateffekter

I försöket erbjöds eleverna att medverka i tre olika forskningsprojekt. Stefan Jansson, växtgenetiker vid Umeå universitet, studerar höstlövsutvecklingen och gener hos asp. Lars Eklundh, naturgeograf vid Lunds universitet, utvecklar metoder för att följa höstens utveckling med hjälp av satellitbilder. Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet, analyserar klimatförändringens effekter på olika arter genom att jämföra nutida observationer med historiska data.

Resultaten redovisas i en rapport

Forskarna redovisar sina resultat i en slutrapport som kan laddas ner här:

Totalt dokumenterade drygt 10 000 elever hur svenska lövträd utvecklade sina höstlöv under hösten 2013. Sammanlagt observerade deltagarna fler än 2 000 träd på 378 platser runtom i landet.

– Detta hade vi forskare aldrig kunnat åstadkomma på egen hand, säger Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet, och en av forskarna som utformat experimentet.

Nedan finns en föreläsning av Stefan Jansson, växtgenetiker vid Umeå universitet, att ta del av. Han berättar hur han studerar höstlövsutvecklingen och generna hos elevernas inskickade asplöv. Resultaten kommer att publiceras i en separat rapport när analysen är klar:

Handledning för lärare

En lärarhandledning med bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen finns HÄR.

VINNARNA ÄR…

Fina priser har lottas ut bland alla klasser som deltagit i Höstförsöket. De vinnande klasserna finns i Djuptjärnsskolan i Kalix, Prästslättsskolan i Karlshamn, Bräckeskolan i Göteborg och Saltjöbadens Samskola i Saltsjöbaden.

Tack för att ni var med och forskade i årets Höstförsök!

ForskarFredags höstförsök 2013 är utvecklat och utformat av forskarna Stefan Jansson, växtgenetiker vid Umeå universitet, Lars Eklundh, naturgeograf vid Lunds universitet och Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]

Kommentarer om “Höstförsöket 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *