Forska med ForskarFredag 2016!
Hur används den svenska anslagstavlan i dagens digitala samhälle? Det här är en fråga som aldrig tidigare har undersökts i stor skala. Nu vill forskare ha hjälp av skolelever i ett banbrytande massexperiment!

anslagstavla16

LoggaANSLAGSTAVLAN

Fotografera och transkribera!

Eleverna kommer att fotografera en anslagstavla och sedan skriva av texterna som finns på tavlan. Fotografierna och texterna skickas sedan in till forskarna via en särskild webbsida. Förutom foto och texter vill forskarna veta var anslagstavlan finns rent geografiskt, om den sitter utomhus eller inomhus och på vilken typ av plats (t.ex. butik, skola, torg). Elever med särskilda språkkunskaper har en viktig uppgift i att översätta texter skrivna på andra språk än svenska.

Var med och skapa unik kunskap om svenska anslagstavlor

Forskarna är bland annat nyfikna på vilken typ av information som finns på anslagstavlorna runtom i Sverige, hur texter och bilder används, vilka behov som anslagstavlan fyller och vilka språk som används.

Medan experimentet genomförs kan lärare och elever diskutera och ställa frågor till forskarna via e-post och sociala medier. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning. Experimentet ger möjlighet att diskutera grundläggande aspekter kring hur vi människor kommunicerar med varandra i ord och bild, och betydelsen av olika medier i samhället.

Efter experimentet kommer forskarna lägga upp alla uppgifter som eleverna har samlat in på internet, så att alla som vill – forskare, elever, och andra intresserade – kan forska vidare på materialet.

Anmälan och tidsåtgång

Elever i alla åldrar är välkomna, och det är kostnadsfritt att delta. Sista dag för anmälan är onsdagen den 24 augusti 2016.

Hur lång tid experimentet kommer att ta i anspråk beror både på den utvalda anslagstavlan (hur mycket text som finns att skriva av, och eventuellt översättas) och elevernas ålder (läs- och skrivkunskaper, vana att skriva in text på dator/surfplatta). Och på hur många elever som hjälps åt med uppgiften!

Är du lärare och vill anmäla din klass till experimentet? Anmälningsformuläret hittar du HÄR.

Handledning för lärare

En lärarhandledning med detaljerade instruktioner för hur experimentet går till, bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen kommer att publiceras på den här webbsidan den 15 augusti.

Tidsplan för massexperimentet Anslagstavlan 2016

23 maj: Anmälan öppnar
24 augusti: Anmälan stänger
v.34: Publicering av lärarhandledning
v. 38–39: Fotografering av anslagstavlor ska ske
31 oktober: Sista dag för registrering av resultat på forskarnas webbplats
mars 2017: Populärvetenskaplig forskningsrapport publiceras

Forskarna som deltar i experimentet:

Johan_Tove_Helle_Christopher
Forskarna Johan Järlehed, Tove Rosendal, Helle Lykke Nielsen och Christopher Kullenberg, vid Göteborgs universitet.

Christopher Kullenberg forskar om medborgarvetenskap vid Göteborgs universitet.

Jag vill ta reda på vad anslagstavlan fyller för funktion och hur den används i dagens Sverige. Vilken typ av information och budskap finns på anslagstavlorna runtom i landet? Det här är något som ingen tidigare har forskat på med så stort material som vi hoppas få in i massexperimentet. Jag är även intresserad av hur allmänheten kan bidra till forskningen och hur medborgarforskning möjliggör nya typer av projekt.

Johan Järlehed, Tove Rosendal och Helle Lykke Nielsen forskar om språk vid Göteborgs universitet.

Vi är intresserade av hur människor kommunicerar med varandra genom texter på olika språk i våra städer. Vi vill bland annat ta reda på vilka språk som används på anslagstavlorna runtom i Sverige och vilka skillnader som finns mellan olika delar av landet. Används flera språk i samma anslag? Används olika språk för olika typer av anslag (från privatpersoner, föreningar, företag, myndigheter)?

Gustav_Anders_Sara
Forskarna Sara Van Meerbergen, Anders Björkvall och Gustav Westberg,  Stockholms universitet.

Anders Björkvall, Gustav Westberg och Sara Van Meerbergen forskar om språk och meningsskapande vid Stockholms universitet.

Vi vill undersöka hur texter och bilder på anslagstavlor används för att berätta om olika slags lärande.

Vi är mest intresserade av anslagstavlor i skolor och andra utbildningsmiljöer (t.ex. universitet, högskolor, SFI), men även andra platser.

 

Andreas_Nord_anslagstavla
Forskaren Andreas Nord, Göteborgs universitet.

 

 

Andreas Nord forskar om svenska språket vid Göteborgs universitet.

Min forskningsfråga handlar om vilka behov anslagstavlan motsvarar. Till exempel: Vem använder anslagstavlor? Vem är avsändare, vem är mottagare? Vilken typ av ärenden förekommer, vad vill man uppnå? Jag vill undersöka hur man använder språk och bilder för olika syften. Hur tilltalar man varandra? Är man distanserad och kortfattad (som på skyltar) eller mer personlig?

Om ForskarFredag och massexperimentet

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 30 september är barn och vuxna välkomna att experimentera, undersöka, diskutera och komma forskare nära från Piteå i norr till Lund i söder. Syftet med ForskarFredag är att visa att forskning berör oss alla och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar vetenskapsfesten ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredags massexperiment 2016 är utvecklat och utformat av forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Kungliga Biblioteket, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA. Evenemanget är en del av europeiska Researchers’ Night och får finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Vid frågor, kontakta Fredrik Brounéus, projektledare VA, fredrik@v-a.se072-556 34 48

 

Välkomna att vara med och forska i årets massexperiment!