Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? I årets massexperiment kan du hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen!

Foto: Anna Olsson

Urban Eriksson, forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Foto: Lunds universitet

Människans användning av artificiellt ljus har i grunden förändrat miljön på stora delar av jorden. Vetenskapliga studier visar på oanade effekter på organismers biologi, på ekosystem och ekosystemtjänster, men även på människors hälsa och välbefinnande. Problemen med artificiellt ljus kallas i folkmun för ljusföroreningar.

I ForskarFredags massexperiment 2019 Stjärnförsöket bjuder vi in skolelever, friluftsgrupper, klubbar, föreningar och privatpersoner att bidra till forskning om ljusföroreningar. Deltagarna undersöker hur hög graden av ljudförorening är i deras egen närmiljö och lär sig mer om ljusföroreningar, ekologi, stadsplanering och hållbar utveckling.

Massexperimentet pågår februari 2019 – februari 2020. Under ForskarFredag den 27 september publicerar vi de första resultaten från inrapporteringarna som gjordes februari – april 2019.

Ansvarig forskare är Urban Eriksson, forskare och universitetslektor i fysik med inriktning mot astronomididaktik vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.


Internationellt

Under hösten och vintern 2019/2020 pågår Stjärnförsöket även i:

Storbritannien (Natural History Museum, London & Glasgow Science Centre) under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Irland (University College Cork & Trinity College) under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Spanien (Fundación Descubre, ESCIENCIA, La Palma Centre & Fundación Madri+d) under namnet ”Cuenta Estrellas”.


Mer information, material och länkar:

  ANMÄL DITT/ERT DELTAGANDE HÄR  för att få löpande information om projektet och kommande massexperiment.

 HANDLEDNING, BAKGRUNDSMATERIAL, APPINSTRUKTIONER & INSTRUKTIONSFILMER

 RAPPORTERINGSSIDA för dina observationer om du inte använder appen.

Tidsplan för massexperimentet Stjärnförsöket 2019


ForskarFredag den 27 september 2019:
Resultatet av de tidiga rapporteringarna från februari - april presenteras.
29 februari 2020: Sista dag att rapportera in resultat.
April/maj 2020: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas ut till anmälda grupper och skolor.


För mer information:

Kontakta projektledare Martin Bergman eller Lena Söderström[email protected]

Stjärnförsöket är skapat av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA), Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, RymdstyrelsenSvenska Astronomiska SällskapetUmevatoriet och Vetenskapens hus. Projektet genomförs i samarbete med Fundación Descubre, Esciencia, La Palma Centre och Fundación madri+d i Spanien, University College Cork och Trinity College i Irland och The Natural History Museum, London, Storbritannien.

Massexperimentet 2019 stöds av Formas, Rymdstyrelsen och ForskarFredag via EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.