Låna en forskare

Få en inblick i forskares vardag

Ida Svanedal, forskare på Mittuniversitetet, besökte elever i åk 2 under ForskarFredag 2017. Foto: Mittuniversitetet.

Låna en forskare erbjuder ett enkelt sätt att komma i kontakt med forskare och forskning. Skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser kan låna forskare som gör besök, antingen på plats eller digitalt, och berättar om sitt ämne eller hur det är att arbeta som forskare. En bokningsplattform gör det lätt att hitta forskare utifrån ämne, lediga tider, målgrupp och plats.

Upplägg och fokus för mötet bestäms i samråd mellan forskaren och de som bokar forskaren. För skolor brukar besöken kretsa kring forskaren som person och dennes väg till forskaryrket, medan besök på arbetsplatser ofta handlar mer om forskningen som forskaren bedriver.

Besöken brukar vara mycket uppskattade, både av forskaren som i och med besöket får nya perspektiv på sin forskning, och för mottagarna som får lära sig något nytt under avslappnade och underhållande former.

Låna en forskare har länge varit en del av ForskarFredag, men konceptet har utvecklats under de senaste åren och genomförs nu som ett eget projekt på nationell nivå. Bokningsplattformen som lanserades 2021 har varit ett viktigt steg. Att det även går att boka digitala besök gör att skolor och arbetsplatser även med ett stort geografiskt avstånd till forskningsinstitut och lärosäten kan få en inblick i en forskares vardag.

Under ForskarFredag 2021 besökte forskarna 90 skolklasser runt om i landet, både digitalt och på plats. Under 2022 genomfördes 160 besök på 30 orter i hela Sverige. Under 2023 gick det för första gången att låna forskare under två separata veckor. Totalt 273 skolklasser träffade forskarna under vårens och höstens utlåningsperioder.

Nästa gång det går att låna en forskare blir under ForskarFredag-veckan 2024, den 23-26 september.

Anmäl dig ForskarFredags mejllista om du vill en påminnelse när bokningen öppnar i mitten av augusti 2024.

Externa artiklar

Delta i låna en forskare

Är du forskare och intresserad av att bli utlånad? Anmälan till höstens omgång har stängt, men du kan skriva upp dig på vår intresselista, så tar vi kontakt inför nästa period, som sker under hösten 2024.

Tidigare medverkande

Se alla forskare som varit med sedan låna en forskare började genomföras på nationell nivå 2021. -> Låna en forskares Hall of fame!

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]