ForskarFredag_Skellefteå_UF

Framtidsstaden Skellefteå
ForskarFredag 29 september

ForskarFredag Skellefteå arrangeras av Skellefteå kommun och Campus Skellefteå

Kontakt:
Torunn Törnblom, projektledare
torunn.tornblom@skelleftea.se

Framtidsstaden Skellefteå

Vi har idé för hur Skellefteå kan utvecklas. Idén kommer med all sannolikhet att förändras. Att i dag gissa hur vår framtid kommer att se ut är svårt. Bara fantasin sätter gränser för det som kan skapas. Hur kan vi använda tekniken för att förstå och skapa oss fördelar. Fördelar som vi måste ha för att utvecklas som stad och fortsätta vara attraktiv och fortsätta växa. Varför ska man då växa, under dagen ges svaren även på det.

På förmiddagen erbjuds ett program på Campus Skellefteå där studenter och  gymnasielever med lärare samt den vuxna allmänheten kan ta del av ett anpassat program på Campus Skellefteå och för de yngre erbjuds workshop på Nordanå, på Forskarrum.


Program 2017:

CAMPUS SKELLEFTEÅ

Föreläsningar i Forumsalen och Arenan på Campus under fm

Föreläsning: Vad händer när saker kopplar upp sig mot Internet?
Sakernas Internet, på engelska kallat Internet-of-Things (IoT) är när fysiska enheter såsom leksaker, hus, bilar, vägar , broar med mera blir uppkopplade mot Internet. Vilka möjligheter och kanske risker innebär denna utveckling, blir vi smartare eller dummare? Christers Åhlund presenterar sitt arbete med IoT, där ”saker kan interagera med sina användare och hur man med digital avkänning och öppna data kan skapa nya värden och upplevelser.

Föreläsare: Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem. Idag arbetar man med system som ska möjliggöra en ökad användning av IoT i vårt samhälle, det det kan gälla områden som luftkvalitetsmätning,  hälsa och sjukvård i hemmet, smarta hem, hålla koll på sina grejor med mera.

Tid: 8:30-9:15
Plats: Forumsalen
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; Framtidens självförsörjande hus
Bostäder som inte har någon elräkning och som drivs av helt förnybar energi, kan det vara framtidens bostäder? I denna föreläsning får du en introduktion till självförsörjande hus och varför det kan bli verklighet i framtiden.

Föreläsare: Jakob Nömm, doktorand i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.
Tid: 8:30-9:15
Plats: Arenan
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet.

Föreläsning; Varför ska vi bli 80 000 invånare – och hur?
Stolthet och fördom i Skellefteå. Hur planerar man för en stad som man vill ska växa och vad krävs egentligen för att locka fler att bosätta sig? Fokus på samhällsplanering och hur – och varför! – man ska locka mer människor till Skellefteå.

Föreläsare: Enar Nordvik, teknologie doktor från LTU och arkitekt SAR/MSA från KTH. Arkitekt på Skellefteå kommun med allt mellan cykelställ och stadsdelar. Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och marknadschef för Skellefteå kommun.
Tid: 9:30-10:15
Plats: Forumsalen
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; ”Smartbuy”

Mer info kommer inom kort.

Föreläsare: Karl Andersson, Biträdande professor, Tf verksamhetsledare på Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik.
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Tid: 9:30-10:15
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; Framtidens kompetens – IT helt normalt
From blended learning to learning onlife med hjälp av IKT, Informations- och kommunikationsteknik. Kan användas för att öka tillgänglighet till högre utbildning i norra Sverige. Det mobila klassrummet för en framtida kompetensförsörjning.

Föreläsare: Anders Norberg, forskare, Umeå universitet på institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap. Forskar i ”Blended learning and education logistics” och arbetar som utbildningsstrateg på Campus Skellefteå.
Tid: 10:30-11:15
Plats: Arenan Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter, pedagoger

Föreläsning; Träets estetiska egenskaper
Trä är ett miljövänligt material med inneboende estetiska egenskaper. Hur kan marknadens förändrade behov tillfredsställas med svenskproducerade produkter av inhemsk råvara på en konkurrensutsatt europeisk marknad. Hur uppfattar kunder na trä/träprodukter och hur kan dessa kundkrav tillfredsställas via digitala medier och varför är det så viktigt. Valda delar ur pågående forskning presenteras och här kan du läsa mer om projektet FBBB – Framtidens Biobaserade Byggande och Boende

Föreläsare: Olof Broman, universitetslektor i Träteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Tid: 10:30-10:50
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

Föreläsning: Träbranschen – en utvecklingsbransch att räkna med!
Trästad Skellefteå presenterar tillsammans med TCN – träcentrum norr – hur företagen inom träbranschen kommer att utvecklas inom de närmsta tre åren och vad det innebär för Sverige, norra Sverige, Västerbotten, Skellefteå och för enskilda företag.  Hur  detta kommer att påverkar arbetsmarknaden och hur vi kan vara med och rädda världen och jobba framåt nationellt med stöd av näringsdepartementet.

Föreläsare:
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Tid: 10:50-11:15

Workshops

Workshop #Idélabbet:

Kom till Campus Skellefteås eget kreativa skapande miljö. Prova på ny teknik och ser hur lätt det är att gå från idé till verklighet.
Möt Peter, Devi, Kristoffer, Adoptikum, studenter och LTU Business. Välkommen.

Förutsättningar: Öppet hus
Plats: Idelabbet
Tid: 8:30-11:30… ca
Målgrupp: gymnasister

Workshop #idégenerering
Hur ser din smarta framtidsstad ut. Inspiration och idégenerering i ledning av Ida Lindh, forskare inom Entreprenörskap och Innovation, Luleå tekniska universitet.

Förutsättningar:
Plats:
Tid:
Målgrupp: gymnasister

 

Forskarmässa – Open Science Space

På mässan har du möjlighet att ställa frågor, tycka till och prova på.

Vad kan du om EU? Prova dina kunskaper och tävla om olika priser. Ta del av vad som är nytt på EU-nivå när det gäller forskning och utveckling inte minst kring Smarta städer, Ekologiskt byggande mm.

Träffa medarbetare på NUITEQ som med en fantastisk framgång byggt verksamhet i stora delar av världen och samarbetar med andra välkända leverantörer för att bland annat överbrygga kunskapshinder med hjälp av fantastisk teknik. Testa och ta del av deras expertis. Se vad tekniken kan vara till hjälp.

Ytterligare lokala projekt kommer att presenteras. mer information kommer.

Utställning; Ge plats

På en plats som vill utvecklas, växa och locka fler måste det finnas många olika ledare. Skellefteå behöver fler typer av pådrivare, påverkare, inspiratörer och initiativtagare som kan ta hela samhället framåt.

Bilden av en ledare är fortfarande stereotyp. Förutfattade meningar om vem som kan ta ledarrollen och hur en sådan person ska vara, bete sig och se ut styr oss mer än vi kanske tror. En typ av begränsning handlar om hur vi tänker kring begreppen män och kvinnor. Hur olika förväntningarna är på oss enbart utifrån det kön vi har, och hur obekvämt det blir när någon vill röra sig utanför ramarna. Det är ett problem som vi gemensamt behöver hjälpas åt att lösa.

Öppna samhällen är mer framgångsrika. I Skellefteå kan vi ge plats för fler. Fler möjligheter för fler människor. Mindre begränsningar av våra visioner om vilka vi kan vara. Ta en titt på utställningen och fundera kring din egen inställning, diskutera gärna med varandra.

Här kan du läsa mer.

Massexperiment

I Nyhetsvärderaren kommer forskare, lärare och elever att tillsammans: undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier. Falska nyheter kan lura vem som helst. I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer dessa nya medier för att sprida rädsla och fördomar via fejkade nyheter. projektledare Fredrik Brounéus, fredrik@v-a.se
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/nyhetsvarderaren/

Källkritik

Vi kommer ev att på något sätt, tillsammans med biblioteken i Skellefteå att erbjuda tillfällen att lära och diskutera källkritik.


FORSKARRUM, NORDANÅ

Workshop – Arkivdedetektiv

Under ForskarFredag har ni chansen att följa med ner i Folkrörelsearkivet lokaler! Ni får se hur ett arkiv fungerar och titta i spännande arkivmaterial. Tillsammans med våra arkivarier får ni prova på att vara arkivdetektiver!

Anmälan till marika.eserstam-kjellsson@folkrorelsearkivet.se

Ålder: åk 3-5

Tidsåtgång: ca 1 timme

 


EXPLORATORIET, NORDANÅ 

Workshop – ”Elektricitet på burk”

Skolprogram under dagen

”Elektricitet på burk” – en historisk tillbakablick, möt gårdagens forskare som gjort framtiden möjlig. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken hos de unga besökarna. Kunskap ska vara kul!

Ålder: Högstadiet
För mer info kontakta britt-marie.forslund@exploratoriet.se

Arrangör: Exploratoriet, Science Center.

 

After Work

En vuxen after work med en barnslig touch. Vi bjuder på mat och spännande föreläsning för hela familjen, kan en after work bli bättre än så? Vi garanterar att barnen kommer att trivas medan du minglar med andra vuxna. Välkommen!

Tider och mer information kommer.

 

 


Sorry, no posts available for Skellefteå