ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. 

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vi vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Vanligtvis hålls ForskarFredag den sista fredagen och lördagen i september. I år har evenemanget flyttats fram i tiden med anledning av Covid-19-pandemin. Årets evenemang arrangeras den 23-29 november, som en del av European Researchers’ Night.

Alla forskningsområden är välkomna och vi ser gärna tvärvetenskapliga aktiviteter som visar hur forskning har betydelse för vårt vardagsliv och för samhället.

ForskarFredag 2020 har temat
Forskning för en hållbar framtid”.

Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, guidade visningar i forskningsmiljöer, shower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga.

Lokala aktiviteter arrangeras av högskolor, universitet, science centers, forskningscenter, museum, arkiv, kommuner, regionförbund, science parks, och många fler aktörer. ForskarFredag är ett bra tillfälle att visa upp den spännande forskningen som pågår hos er, för en lokal publik!

ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006 och är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

ForskarFredag vill:

 • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
 • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
 • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
 • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
 • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.
 • Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

   

  Kontaktperson:

  Lena Söderström
  Projektledare & kommunikatör Vetenskap & Allmänhet
  Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix
  070-716 06 44, [email protected].

   

  Nästa ForskarFredag arrangeras den 20-26 september 2021.

   

  Tidigare ForskarFredag-evenemang: