ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. Välkommen!

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vi vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. 

Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. 

Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga. Lokala aktiviteter arrangeras av lokala och regionala aktörer, till exempel lärosäten, science centers, kommuner, regionförbund, science parks, museum, arkiv och forskningscenter. ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006.

ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.

 

ForskarFredag vill:

 • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
 • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
 • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
 • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
 • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.
 • Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

   

  Kontaktperson:

  Lena Söderström
  Projektledare & kommunikatör Vetenskap & Allmänhet
  Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix
  070-716 06 44, [email protected].

   

  Vill din organisation arrangera ForskarFredag-aktiviteter?

   

  Tidigare ForskarFredagar: