Tema 2023: Människan, hälsan och vattnet

Foto: Alexander Gray/Unsplash

ForskarFredag 2023 har temat “Människan, hälsan och vattnet”.  Genom temat fördjupas kunskapen om vatten och hur vårt välmående hänger ihop med ett friskt ekosystem.

Över hela världen jobbar forskare just med att undersöka morgondagens utmaningar och vilka lösningar vi kan använda för att ta oss an dem. Välkommen att möta flera av dem under ForskarFredag 2023 – och passa på att ställa just dina frågor!

Med utgångspunkt i EUs fem missionsområden lyfter vi under 2023 särskilt forskning om hav, kust- och inlandsvatten samt forskning om cancer och andra sjukdomar. EUs missionsområden har som mål att hitta lösningar på de viktigaste globala utmaningarna.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras nästa gång den 25-30 september 2023. Det går att ”låna en forskare” och vara med i medborgarforskning i Plastexperimentet både i april och september.

ForskarFredag verkar för öppen vetenskap

Genom att bjuda in till aktiviteter och föra dialog om forskning över hela Sverige är ForskarFredag en arena för att göra forskningsdata och forskningsresultat fritt tillgängliga och för forskare att delta i sammanhang utanför akademin och föra dialog med olika samhällsaktörer.

ForskarFredag bjuder in och ger allmänheten en chans att få förståelse för forskningsprocessen genom att anordna spännande aktiviteter öppna för alla – och genom att bjuda in till att delta själva i medborgarforskningsprojekt som till exempel Plastexperimentet.

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]