Välkommen till ForskarFredag i Dalarna 28 september 2018!

Forskarfredag Dalarna lyfter fram människan bakom forskningen och visar att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

För mer information, kontakta 2047 Science Center och Högskolan i Dalarna!

AKTIVITETER: