Välkommen till ForskarFredag i Dalarna 28 september!

Forskarfredag Dalarna lyfter fram människan bakom forskningen och visar att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

För mer information, kontakta 2047 Science Center och Högskolan i Dalarna!

 

AKTIVITETER: