ForskarFredag är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med evenemang i 29 länder över hela Europa och i närliggande länder den 27-28 november 2020.

European Researchers’ Night initierades av Europeiska kommissionen 2005, normalt den sista fredagen i september. I år har evenemanget tillfälligt flyttat till november med anledning av coronapandemin.

Evenemanget når varje år 1,6 miljoner människor över hela Europa och i närliggande länder, med omkring 36 000 forskare.

European Researchers’ Night finansieras av Europeiska kommissionen och är en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horisont 2020.

European Researchers’ Night 2020:

  • 29 länder
  • 388 städer

Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats European Researchers’ Night.

#MSCAnight
#EuropeanResearchersNight
#ERN2020