ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night, en vetenskapsfestival med aktiviteter i över 340 städer i hela Europa den sista fredagen i september sedan 2005.

European Researchers’ Night initierades av Europeiska kommissionen 2005. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

European Researchers’ Night finansieras Europeiska kommissionen och är en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horisont 2020.

Mer information och länkar till evenemang i andra länder finns på EU-kommissionens webbplats European Researchers’ Night.