ForskarFredag är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med evenemang över hela Europa den 30 september – 1 oktober 2022.

European Researchers’ Night initierades av Europeiska kommissionen 2005, och arrangeras sedan dess den sista fredagen i september varje år.

Evenemanget når varje år 1,6 miljoner människor över hela Europa och i närliggande länder, med omkring 36 000 forskare.

European Researchers’ Night finansieras av Europeiska kommissionen och är en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horisont 2020.

Fakta om European Researchers’ Night 2021:

Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats European Researchers’ Night.

#MSCAnight
#EuropeanResearchersNight
#ERN2021