ForskarFredag är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med evenemang över hela Europa den sista fredagen i september.

European Researchers’ Night initierades av Europeiska kommissionen 2005, alltid den sista fredagen i september. År 2018 nåddes 1,5 miljoner besökare i hela Europa och närliggande länder.

European Researchers’ Night finansieras Europeiska kommissionen och är en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horisont 2020.

European Researchers’ Night 2018:

  • 1,5 miljoner besökare
  • 371 städer
  • 30 länder
  • 33 544 forskare

Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats European Researchers’ Night.

#MSCAnight