Samarbetspartner 2024

Stort tack till våra samarbetspartners som möjliggör den nationella samordningen av ForskarFredag 2024!

Vill din organisation också stötta ForskarFredag? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2024

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Oskar och Maria Ekmans Donationsfond

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2024 genomförs med stöd av Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans DonationsfondSULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Vetenskapsrådet samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101162306.

Stort tack!

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]