Akustikförsöket 2010

Hur är ljudmiljön i våra klassrum?

Massexperimentet under ForskarFredag 2010 handlade om akustiken i klassrum. Under v. 38-40 tog 59 klasser runt om i Sverige reda på svaren i ForskarFredags akustikförsök. Se karta över medverkande skolor här.

Eleverna är med och skapar ny kunskap

I akustikförsöket medverkade eleverna i ett projekt där de utvecklar ny kunskap. Klassens resultat från försöket matades in på vår hemsida och forskare analyserade sedan resultaten från hela Sverige. På så sätt fick forskarna ny kunskap med elevernas hjälp och eleverna fick praktisk erfarenhet av en forskningsmetod.

Forskaren Kerstin Persson Waye vid Göteborgs Universitet.
Forskaren Kerstin Persson Waye vid Göteborgs Universitet.

Resultaten redovisas i en rapport

Forskaren Kerstin Persson Waye har nu analyserat den inkomna datan från skolorna runt om i Sverige och sammanställt en rapport.

Ladda ner rapporten ovan eller här!

Om klassrummet har dålig akustik?

Om klassrummet visar sig ha dålig akustik bör undervisningslokalerna ses över av en professionell akustiker. Han/hon kommer bl.a. att mäta efterklangstiden i rummet och ge förslag till förbättringar. Men du kan också direkt enkelt förbättra ljudmiljön genom att:

  • Kontrollera att fönstren mot skolgården är täta och även dörren till korridoren
  • Vädra under rasten, men se till att dörrar och fönster är stängda under lektionstid (inte nödvändigt om det är lugnt utanför klassrummet).
  • Byta ut AV-utrustning som låter mycket.
  • Sätta möbeltassar på stolben och andra möbler som flyttas ofta.

Prata om buller

Passa på att diskutera buller och ljud i största allmänhet! Hur upplever eleverna sin vardag i klassrummet, på andra ställen i skolan och på vägen till och från skolan? Har de behov av att arbeta i tysta rum ibland? Finns det ställen utan buller och störande ljud? Hur skulle de vilja ha det i sitt klassrum och hemma? Försök att få eleverna att förstå att de själva kan göra mycket för att sänka bullernivåerna. Buller föder buller. Undvik dåliga vanor som att knacka på bordet med en penna och att vippa på en knarrande stol. Var samtidigt medveten om att många elever genom tiderna fått skulden för att det är stökigt och bullrigt trots att dålig akustik i klassrummet snarare varit grundorsaken. Om akustiken är dålig upplevs även ett normalt beteende som bullrigt.

FFakustiklogotyp

Ladda ned

BAKGRUNDSMATERIAL AKUSTIKFÖRSÖK
LÄRARHANDLEDNING AKUSTIKFÖRSÖK

Läs mer och referenser

  • S. Arlinger, S. Hygge, Ö. Johansson, A. Kjellberg U. Landström, K. Persson Waye, Störande buller – Kunskapsöversikt för kriteriadokumentation, Arbete och hälsa 1999:27 (spec. kap 4 om talkommunikation), Arbetslivsinstitutet.
    Ladda ner pdf här.
  • Lagstiftning och fakta, se hemsidor:

– Boverket – vad är buller?

– Arbetsmiljöverket – tema buller
– Lärarförbundet – Ljud och oljud

  • K. Kähäri, Hörselhälsa – Ett studiematerial för grundskolan, Arbetslivsinstitutet, 2004. Ladda ner pdf här.
  • K. West, Att undervisa om ljud, hörsel och hälsa – kunskapsbas, undervisningsförslag och kopieringsunderlag. Ladda ner pdf här.

ForskarFredags akustikexperiment 2010 är utvecklat av Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbete med Syddansk Universitet. Kerstin Persson Waye, professor vid avd. samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet, står för utformningen av det svenska försöket och analyserar resultaten. Försöket samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]