För dig som är arrangör

Skapa möten mellan forskare och allmänheten

Vill din organisation visa upp er eller andras forskning och skapa möten mellan forskare och allmänheten? Välkommen att bli en del av ForskarFredag!

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag har samordnats nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006. 

Aktiviteter arrangeras lokalt eller regionalt av lärosäten, science center, forskningscenter, institut, museum, arkiv, kommuner, regionförbund, sjukhus och många fler.

Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Ni bestämmer själva vilka aktiviteter ni ska arrangera, hur stort evenemanget ska vara, vilka målgrupper ni riktar er till och vilken forskning ni vill lyfta fram. Aktiviteter som är en del av ForskarFredag ska alltid vara gratis för besökaren.

Era aktiviteter blir en del av den nationella vetenskapsfestivalen och syns i ForskarFredags program. Ni får också stöd och råd från Vetenskap & Allmänhet och blir en del av ett nätverk med forskningskommunikatörer i hela Sverige.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och vi strävar efter att ha aktiviteter i hela Sverige, på små och stora orter.


Varför medverkar er organisation i ForskarFredag?

”Ett fantastiskt sätt att samverka mellan akademi och samhälle, tillför värde för alla medverkande och helt i linje med vårt uppdrag som arrangörer – att tillgängliggöra forskning, göra komplexa fenomen begripliga och lustfyllda. Skapar ofta oväntade möten mellan medverkande som leder till vidare engagemang, kontakt och samarbete.”
Högskolan i Skövde 

”Vi ser det som ett bra sätt att föra ut universitetets forskning till målgrupper vi annars inte riktar oss så mycket till.  I Låna en forskare blev en viktig del att inspirera framtida generationer och dessutom slå hål på en del fördomar om forskare och forskning.”
Linköpings universitet

”Vi ser att det är ett bra tillfälle att vända sig till gymnasieskolorna för att både inspirera till vidare studier och visa en möjlig karriärväg inom forskning. Det är också ett viktigt tillfälle att diskutera vad forskning är och varför det är viktigt.”
Göteborgs universitet


Detta får ni som arrangör

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av European Researchers’ Night.
 • Ni blir en del av ett nätverk av forskningskommunikatörer i hela Sverige. Vi träffas varje år för kick-off, webbmöten och webbinarier där vi lär känna varandra och utbyter erfarenheter. 
 • Era aktiviteter blir en del av det officiella programmet på www.forskarfredag.se.
 • Er organisation och era samarbetspartners syns i listan över arrangörer med möjlighet att ha en egen sida där ni presenterar er organisation och varför ni är med i ForskarFredag.
 • Vi marknadsför era aktiviteter via ForskarFredags och Vetenskap & Allmänhets kanaler på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.
 • Ni får tillgång till ForskarFredags grafiska material med logga, grafiska mallar m.m. 
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris via vår webbshop.
 • Vi hjälper er med utvärdering av ert evenemang. Vi har enkäter för besökare, forskare och lärare. Ni samlar in svaren och får tillbaka en rapport över svaren från evenemangen på er ort, samt en rapport med svaren från hela Sverige.
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet.

Kriterier för ForskarFredag-evenemang

Nedanstående riktlinjer har tagits fram tillsammans med ForskarFredag-arrangörer under oktober 2019.

Arrangören bestämmer själv vilken forskning som ska lyftas upp i det egna evenemanget utifrån vilken forskning som bedrivs lokalt. Arrangören bestämmer typ av aktivitet, plats för evenemanget och målgrupp. Samtliga aktiviteter ska dock sträva efter att uppfylla följande:

 1. Målgruppen ska vara i fokus vid utformandet av aktiviteter, val av forskare och ämnen. Alla aktiviteter ska vara gratis att delta i för besökaren.
 2. Aktiviteterna ska sträva efter att väcka nyfikenhet och inspirera till att lära sig mer om forskning och vetenskap. Möten med forskare och doktorander är en central del av ForskarFredag.
 3. Aktiviteterna ska i huvudsak vara interaktiva. Varje besökare ska ges möjlighet att vara aktiv genom exempelvis experiment, spel, lekar eller andra aktiviteter. Besökarna ska ges möjlighet till, och uppmuntras till, dialog med forskarna. 
 4. Medverkande doktorander och forskare ska involveras tidigt i planeringen och erbjudas att delta i utformningen av aktiviteterna.
 5. Medverkande forskare och doktorander ska få stöd/utbildning i hur de bemöter besökarna och berättar om sin forskning på ett sätt som är anpassat för målgruppen.
 6. Arrangören ska sträva efter jämn könsfördelning och blandad bakgrund bland de inbjudna doktoranderna och forskarna.
 7. Arrangören ska sträva efter att visa upp en bredd av forskningsområden.
 8. Besökarna ska få kunskap om hur forskning går till, hur en forskares vardag kan se ut och hur vägen till forskaryrket kan se ut.
 9. Besökarna ska få kunskap om forskningens relevans i samhället och den internationella aspekten av forskning.
 10. Besökaren ska få ta del av forskning som bedrivs lokalt.

ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av Vetenskap & Allmänhet och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet.

ForskarFredag 2022

Nästa ForskarFredag-vecka infaller sista veckan i september 2022. Vill du medverka? Kontakta oss!

Eller anmäl dig som arrangör här.

Mer information för arrangörer

Välkommen till kickoff för ForskarFredag!

Är din organisation nyfiken på att arrangera aktiviteter under ForskarFredag 2022, eller vill ni kanske vara delaktiga i Forskar Grand Prix? Välkomna på ForskarFredags kickoff 2022 för arrangörer och samarbetspartners den… Läs mer

Skapad:

2021-12-22 |

Uppdaterad:

2022-06-20 |

Kategorier:

För arrangörer, Nyheter

Tävla och bli bättre på att berätta om din forskning!

Är du fena på att berätta om din forskning? I Forskar Grand Prix tävlar forskare i vem som kan göra den mest engagerande, lärorika och begripliga presentationen av sin forskning – på… Läs mer

Skapad:

2021-05-18 |

Uppdaterad:

2022-06-15 |

Kategorier:

För arrangörer, För forskare, Forskar Grand Prix, Nyheter

Vill du arrangera en aktivitet under ForskarFredag 2021? Välkommen på kick-off!

$1 (mer…) Läs mer

Skapad:

2021-02-18 |

Uppdaterad:

2022-06-20 |

Kategorier:

För arrangörer, Nyheter

Viktig information till arrangörer – ForskarFredag 2020

Spridningen av covid-19 ökar kraftigt och läget är allvarligt. Alla vi som arrangerar ForskarFredag-aktiviteter tar givetvis situationen på största allvar och anpassar våra program utifrån de ändrade förutsättningarna. Samtidigt behövs… Läs mer

Skapad:

2020-11-19 |

Uppdaterad:

2022-06-20 |

Kategorier:

För arrangörer, Nyheter

Information angående Covid-19

ForskarFredag har i år ställt om till digitalt format med anledning av coronapandemin. (mer…) Läs mer

Skapad:

2020-10-30 |

Uppdaterad:

2022-06-21 |

Kategorier:

För arrangörer

Informationsmöte för arrangörer inför ForskarFredag 2021

Nu är det dags för dig som arrangör att börja planera inför nästa års ForskarFredag den 24-25 september 2021. Föreningen Vetenskap & Allmänhet, som samordnar vetenskapsfestivalen ForskarFredag, bjuder in till… Läs mer

Skapad:

2020-10-13 |

Uppdaterad:

2022-06-21 |

Kategorier:

För arrangörer, Nyheter

ForskarFredag flyttas fram: 27-28 november 2020

ForskarFredag 2020 flyttas fram till den 27-28 november. Aktiviteter kommer att arrangeras på omkring 30 orter i hela Sverige – och digitalt! (mer…) Läs mer

Skapad:

2020-06-02 |

Uppdaterad:

2022-06-20 |

Kategorier:

För arrangörer, För forskare, Nyheter
Läs alla inlägg

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Anmäl din mejladress nedan för att vara up-to-date med allt som händer inom ForskarFredag. Vi hörs!


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Julia Brink

Tel 073-705 73 21

[email protected]