ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA

Lena Söderström
Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix
Vetenskap & Allmänhet, VA
[email protected]
08-611 30 47, 070-716 06 44
www.v-a.se