Kim Svensson, fysik

Välkommen till ForskarFredag den 28-29 september i Lund!

AKTIVITETER:


Skolprogram ForskarFredag Lund – Miniföreläsningar eller Expedition Mundus

Foto: Vattenhallen Science Center

Med ForskarFredag vill vi öka intresset för högre utbildning och forskning, samt väcka nyfikenhet för forskning genom ökad förståelsen för hur inbjudna forskare från Lunds universitet arbetar. Forskarna representerar biomedicin, medicinteknik, astronomi, geologi, Lucsus, BMC, MAX IV, ESS m fl.

Läs mer