Välkommen till ForskarFredag i Lund!

Nu pågår planeringen för ForskarFredag 2020. Mer information publiceras senast i början av september.

Kontakt:

Stefan Zamudio
[email protected]
0709-207949