Anmälan av programpunkt ForskarFredag 2024

Vill du vara med och skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet under ForskarFredag 2024? Både fysiska och digitala aktiviteter välkomnas! Formuläret finns längst ner på sidan.

Kriterier för ForskarFredag-evenemang

Nedanstående riktlinjer har tagits fram tillsammans med ForskarFredag-arrangörer under oktober 2019.

Du som arrangör bestämmer vilken forskning som ska lyftas upp i det egna evenemanget utifrån vilken forskning som bedrivs lokalt/regionalt och vilken målgrupp ni vänder er till. Arrangören bestämmer även typ av aktivitet och tid och plats för evenemanget. Läs mer vad det innebär att vara ForskarFredag arrangör här.

Alla aktiviteter ska sträva efter att uppfylla följande:

 1. Målgruppen ska vara i fokus vid utformandet av aktiviteter, val av forskare och ämnen. Alla aktiviteter ska vara gratis att delta i för besökaren.
 2. Aktiviteterna ska sträva efter att väcka nyfikenhet och inspirera till att lära sig mer om forskning och vetenskap. Möten med forskare och doktorander är en central del av ForskarFredag.
 3. Aktiviteterna ska i huvudsak vara interaktiva. Varje besökare ska ges möjlighet att vara aktiv genom exempelvis experiment, spel, lekar eller andra aktiviteter. Besökarna ska ges möjlighet till, och uppmuntras till, dialog med forskarna.
 4. Medverkande doktorander och forskare ska involveras tidigt i planeringen och erbjudas att delta i utformningen av aktiviteterna.
 5. Medverkande forskare och doktorander ska få stöd/utbildning i hur de bemöter besökarna och berättar om sin forskning på ett sätt som är anpassat för målgruppen.
 6. Arrangören ska sträva efter jämn könsfördelning och blandad bakgrund bland de inbjudna doktoranderna och forskarna.
 7. Arrangören ska sträva efter att visa upp en bredd av forskningsområden.
 8. Besökarna ska få kunskap om hur forskning går till, hur en forskares vardag kan se ut och hur vägen till forskaryrket kan se ut.
 9. Besökarna ska få kunskap om forskningens relevans i samhället, i allas vår vardag och den internationella aspekten av forskning.
 10. Besökaren ska få ta del av forskning som bedrivs lokalt/regionalt.

Lyft gärna temat för året när ni skapar aktiviteter.

OBS! ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av oss och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se

Att tänka på när du fyller i formuläret:

 • Fyll i en aktivitet per formulär (för skolprogram se nedan).
 • Bifoga gärna en länk till en sida med mer information.
 • Välj en liggande bild i god kvalitet som illustrerar aktiviteten väl. Bilden ska vara minst 1920 pixlar bred och 1080 pixlar hög. Ägaren av bilden, samt de personer som kan identifierats i bilden, ska ha gett sitt samtycke till publiceringen. Fotograf ska anges.

Arrangören ansvarar för att informationen i programmet är fullständig och korrekt. Vetenskap & Allmänhet kan komma att göra ändringar i texten och byta ut bilder i syfte att göra informationen tydligare för besökaren.

Sista datum för anmälan

Vi lägger upp aktiviteter i programmet löpande och så snabbt vi har möjlighet. Programpunkter som anmäls efter den 31 augusti hanteras i mån av tid.

Skolprogram

För stora skolprogram med många aktiviteter riktade mot samma målgrupp kan ett formulär fyllas i med samlad information om skolprogrammet. Inkludera ordet ”skolprogram” i titeln. Här finns olika alternativ:

 1. Bifoga en länk till en webbsida där besökaren hittar hela programmet (rekommenderas),
 2. Lägg in samtliga programpunkter under ”mer information”, eller,
 3. Bifoga hela programmet i pdf-format.

Ändringar i programpunkten

Vi uppskattar om informationen är så komplett som möjligt när aktiviteten anmäls, men ändringar kan ibland behöva göras. Anmäl eventuella ändringar via mail till [email protected]. Efter den 31 augusti genomförs ändringar i mån av tid.

Vid övriga frågor: [email protected]

Anmäl programpunkter i formuläret nedan

Obs! Endast en aktivitet per formulär. Uppdatera sidan för att fylla i formuläret igen

Fill out my online form.

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]