Om VA

Vetenskap tillgänglig för alla!

Vetenskap & Allmänhet, VA, samordnar ForskarFredag nationellt. VA arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Forskning berör oss alla och påverkar vår framtid. Därför måste allmänheten få större insyn och vara med och diskutera vetenskapens inriktning. Kunskapen i samhället behöver öka, både om forskningens resultat och processer och om metoder för forskningskommunikation.

Människors frågor, engagemang och oro ger forskare insikter i vad allmänheten vill prioritera och hur andra ser på deras arbete. Ömsesidigt lyssnande samtal om vetenskapens möjligheter och konsekvenser för samhället behövs.

Därför finns VA. VA är en ideell medlemsförening och ledande kunskapsnod och samarbetspartner för dialog mellan forskare och omvärlden.

Läs mer på www.v-a.se

Kom med!

Både organisationer och individer är välkomna som medlemmar i VA. Medlemskap ger kunskaper, förhandsinformation, inflytande, goodwill, tillgång till rådgivning och ett brett nätverk.

Info om medlemskap

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

En kommentar om “Om VA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *