Nyckelpigeförsöket 2018

Träna en app att känna igen nyckelpigor

Artificiell intelligens, biologisk mångfald, hållbar utveckling och nyckelpigor! ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet har skolelever och andra intresserade hjälpt forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor. Läs slutrapporten ovan eller här.

Vi människor har en viktig uppgift i att värna jordens biologiska mångfald. I mångfalden ingår alla arter av djur och växter, och miljöerna som de lever i. När vi påverkar naturen på olika sätt får det följder för vilka arter som kan leva där. Därför är det viktigt att vi håller koll på vilka arter som finns på olika platser, vid olika tider på året.

Ett problem är att det ofta är svårt att skilja olika arter åt, om man inte är expert. Och det finns alltför få experter för att de ska kunna klara av den uppgiften. Om det fanns en app som automatiskt identifierade olika arter så skulle många fler kunna hjälpa till, och vi skulle få mer kunskap om hur vi kan skydda jordens växter och djur.

Det är det som Nyckelpigeförsöket handlar om!

Träning ger färdighet

Forskaren Miroslav Valan Foto: Martin Bergman, VA

Klasserna använde en mobil applikation för att ta bilder av nyckelpigor i naturen med en läsplatta eller mobiltelefon. Bilderna skickades via appen till forskaren Miroslav Valan, som använder dem för att träna sin uppfinning, applikationen med artificiell intelligens.

Över 5000 bilder skickades in till Nyckelpigeförsöket. Experter gick sedan igenom alla bilder för att se vilka arter som är fotograferade.

I den här kartan kan du se 4167 observationer av olika nyckelpigor runt om i hela Sverige sommaren 2018. Det motsvarar 85 procent av alla bilder som togs i Nyckelpigeförsöket, övriga 15 procent väntar på att bli klassificerade. Du kan klicka på de olika artnamnen för att se specifika arter på kartan och du kan zooma in i kartan för att se exakt var bilden togs.

Svar på frågor

Lärare och elever har ställt frågor om nyckelpigor, AI och andra delar av projektet i vår Facebook-grupp. Nyckelpigeförsökets projektledare Martin Bergman på Vetenskap & Allmänhet svarar i denna film på några av frågorna.

Du kan ladda ned alla frågor och svar HÄR (pdf).

Praktisk handledning

I den praktiska handledningen finns information om hur man använder appen och registrerar in observationer av nyckelpigor. Den går att ladda ner här.

Handledning för lärare

I lärarhandledningen får du som lärare veta mer om bakgrunden till experimentet. Du får även information om nyckelpigor, artificiell intelligens (AI), biologisk mångfald, samt tips och idéer i genomförandet och hur experimentet relaterar till läroplanen. Lärarhandledningen finns att ladda ner här.


Nyckelpigeförsöket är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Vetenskap & Allmänhet (VA), IT-företaget Savantic och Entomologiska föreningen i Stockholm.

Massexperimentet genomförs med stöd av Formas samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions, en del av Horizon 2020 GA No 642241 till Miroslav Valan.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]