FörekomstkartaNyckelpigeförsöket – Förekomst av nyckelpigor

I den här kartan kan du se 4167 observationer av olika nyckelpigor runt om i hela Sverige sommaren 2018. Det motsvarar 85 procent av alla bilder som togs i Nyckelpigeförsöket, övriga 15 procent väntar på att bli klassificerade. Du kan klicka på de olika artnamnen för att se specifika arter på kartan och du kan zooma in i kartan för att se exakt var bilden togs.


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]