Grönsaksförsöket 2014

Hur mycket frukt och grönt äter barn i Sverige?

I september 2014 hjälpte tusentals elever forskare att ta reda på hur mycket frukt och grönsaker barn i Sverige äter. Forskarna analyserade de stora mängderna data som eleverna rapporterat in. Resultaten redovisas i slutrapporten ovan och kan laddas ned här (pdf).

Forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket.
Forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket var ansvarig forskare för ForskarFredags Massexperiment 2014.

Det finns väldigt lite kunskaper om vad svenska barn och ungdomar äter. Det ville forskare på Livsmedelsverket ändra på, genom massexperimentet Grönsaksförsöket. Massexperimentet genomfördes under veckorna 38–39 2014.

En forskningsrapport om resultaten från Grönsaksförsöket publicerades våren 2015. Varmt tack till alla lärare och elever som deltog i Grönsaksförsöket!

Med elevernas hjälp kan vi få värdefull information om hur mycket frukt och grönsaker barn och unga äter under en dag, liksom vilka sorter som är de vanligaste.

För Livsmedelsverket är kunskap om matvanor viktigt för att veta hur väl de stämmer överens med näringsrekommendationer och för att kunna formulera råd om matvanor som är anpassade till målgrupperna.

Notera och fotografera!

Eleverna registrerade hur mycket frukt och grönsaker de åt under ett dygn, både i skolan och hemma. Varje klass dokumenterade också – i ord och bild – hur upplägget av grönsaker såg ut i skolrestaurangen och i vilken ordning (före eller efter exempelvis fisk/kött) de serverades. Resultaten rapporterade klasserna in på en särskild webbsida.

Grönsaksförsöket 2014

Deltagarna tar fram ny kunskap om hur barn och unga i Sverige äter

Forskarna var nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. De ville också ta reda på om intaget av grönsaker påverkas av hur de serveras i skolrestaurangen. Genom massexperimentet fick eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lärde de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen.

Handledning för lärare

En lärarhandledning med bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen finns att ladda ner HÄR.

Vinnarna är …

Fina, gröna priser lottades ut bland klasserna som deltog i Grönsaksförsöket. De vinnande klasserna fanns i Grönängsskolan i Hässleholm, Möllegårdens skola i Svängsta och Västerby skola i Hedemora.

Tidsplan för Grönsaksförsöket 2014

12 maj: Anmälan öppnade
14 aug: Anmälan stängde+ sista dagen för avanmälan
v. 34–35 Utskick av instruktioner
v. 38–39 Försöket utfördes under en valfri dag (mån–tor) någon av dessa veckor
10 okt: Sista dag för registrering av resultaten + webbutvärdering
Våren 2015: Forskningsrapporten publicerades.

Om ForskarFredag och massexperimentet

livsmedelsverket

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Syftet med ForskarFredag är att visa att forskning berör oss alla och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar vetenskapsfesten ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredags massexperiment 2014 var en del av ForskarFredag. Det utvecklades och utformades av forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *