Grönsaksförsöket 2014

I september 2014 hjälpte tusentals elever forskare att ta reda på hur mycket frukt och grönsaker barn i Sverige äter.

Det finns väldigt lite kunskaper om vad svenska barn och ungdomar äter. Det vill forskare på Livsmedelsverket ändra på, genom massexperimentet Grönsaksförsöket. Massexperimentet genomfördes under veckorna 38–39 2014, och rapporteringen av resultat till Grönsaksförsöket stängde den 17 oktober. Nu håller forskarna på att analysera elevernas rapporter.

En forskningsrapport om resultaten från Grönsaksförsöket kommer att publiceras och läggas ut på ForskarFredags hemsida i början av 2015. Deltagande klasser får information när rapporten är klar. Ett varmt tack till alla lärare och elever som deltog i Grönsaksförsöket!

Forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket.
Forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket.

– Med elevernas hjälp kan vi få värdefull information om hur mycket frukt och grönsaker barn och unga äter under en dag, liksom vilka sorter som är de vanligaste.

För Livsmedelsverket är kunskap om matvanor viktigt för att veta hur väl de stämmer överens med näringsrekommendationer och för att kunna formulera råd om matvanor som är anpassade till målgrupperna.

Notera och fotografera!

Eleverna registrerade hur mycket frukt och grönsaker de åt under ett dygn, både i skolan och hemma. Varje klass dokumenterade också – i ord och bild – hur upplägget av grönsaker såg ut i skolrestaurangen och i vilken ordning (före eller efter exempelvis fisk/kött) de serverades. Resultaten rapporterade klasserna in på en särskild webbsida.

Deltagarna tar fram ny kunskap om hur barn och unga i Sverige äter

Forskarna är nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. De vill också ta reda på om intaget av grönsaker påverkas av hur de serveras i skolrestaurangen. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lär de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen.

ff2014-gronsaksforsoket-slutrapport
Ladda ner slutrapporten i pdf-format genom att trycka på bilden.

Resultaten redovisas i en rapport

Forskarna redovisar sina resultat i en slutrapport som kan laddas ner här: Ladda ner Grönsaksförsökets slutrapport här (pdf)

gronsaksforsoket-lararhandledning
Ladda ner lärarhandledning i pdf-format genom att trycka på bilden.

Handledning för lärare

En lärarhandledning med bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen laddar ni ner HÄR.

Vinnarna är …

Fina, gröna priser har lottats ut bland klasserna som deltog i Grönsaksförsöket. De vinnande klasserna finns i Grönängsskolan i Hässleholm, Möllegårdens skola i Svängsta och Västerby skola i Hedemora.

Om ForskarFredag och massexperimentet

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 26 september är barn och vuxna välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära från Luleå i norr till Lund i söder. Syftet med ForskarFredag är att visa att forskning berör oss alla och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar vetenskapsfesten ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredags massexperiment 2014 är utvecklat och utformat av forskaren Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vid Livsmedelsverket i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

Vid frågor, kontakta Fredrik Brounéus, projektledare VA, fredrik@v-a.se

 

livsmedelsverketGRÖNSAKSFÖRSÖKET_webb

Tidsplan för Grönsaksförsöket 2014

12 maj: Anmälan öppnar
14 aug: Anmälan stänger + sista dagen för avanmälan
ca v. 34–35: Utskick av instruktioner
v. 38–39: Försöket utförs under en valfri dag (mån–tor) någon av dessa veckor
10 okt: Sista dag för registrering av resultaten + webbutvärdering
jan/feb 2015: Forskningsrapport publiceras.