Pojke som byggt sitt eget mätinstrument för Stjärnförsöket: Ett pappersrör med en gradskiva.
Pysselkväll på Göteborgs Naturhistoriska museum inom massexperimentet Stjärnförsöket. Foto: Charlotte Oscarsson.

Välkommen till ForskarFredag i Göteborg!

Under torsdagen den 26 november bjuder Göteborgs naturhistoriska museum in till att lyssna på två föreläsninar och ett quiz om biologisk mångfald. Både föreläsningar och quiz ges digitalt – och är på engelska. 

Sören Faurby diskuterar bland annat hur världens djurliv skulle kunnat se ut om inte människan funnits och Dr Kate Evans har elefanter som sitt forskningsområde.

Fredag den 27 november erbjuder Göteborgs universitet skolor att “låna en forskare” i en timme. På grund av den pågående pandemin kommer detta i år ske digitalt. Forskaren och ansvarig pedagog kommer gemensamt fram till vilken kanal som lämpar sig bäst för just dem.

Kontakt:
Renée Göthberg, Göteborgs naturhistoriska museum
[email protected]

Cecilia Floris, Göteborgs universitet
[email protected]
0766-18 54 12

Aktiviteter i Göteborg: