Svinnkollen 2020

Undersök matsvinnet i skolan

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen, ForskarFredags massexperiment 2020, testade forskare ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. Och de fick hjälp från Sveriges lärare och elever! Läs slutrapporten ovan eller ladda ner den här.

Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser. Den biologiska mångfalden hotas när regnskog skövlas för att ge plats för åkrar och plantager. Jordbrukets bekämpningsmedel och konstgödsel kan orsaka skador i naturen. Haven blir utfiskade så att arter riskerar att dö ut. Dessutom leder produktionen av livsmedel till stora utsläpp av växthusgaser. En tredjedel av människans klimatpåverkan kommer just från våra livsmedel*.

Samtidigt slänger vi nästan en tredjedel av maten som produceras**. Läs det igen: Vi slänger nästan en tredjedel av vår mat. Om vi kunde minska detta svinn så skulle vi ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Högskolan Dalarna och företaget Consupedia håller på att utveckla ett nytt sätt att minska matsvinnet. Och de har fått hjälp av Sveriges lärare och elever för att testa om det fungerar! Läs om forskarna här.

I Svinnkollen hjälpte elever till att utveckla och att testa en app för att undersöka sitt matsvinn i skolan. Appen berättade om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan. Med hjälp av artificiell intelligens räknade appen ut hur stor klimatpåverkan den kastade maten har – både för varje enskild elev, och för klassen som grupp.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Se filmen om Svinnkollens resultat

Roberto Rufo Gonzalez, forskare på Consupedia, berättar om Svinnkollen.

Visa resultaten i klassrummet

Berätta för eleverna vad forskarna i Svinnkollen kom fram till. Här finns en kort och överskådlig powerpoint med resultaten att ladda ner.

Medborgarforskning

Svinnkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna tar hjälp av elever för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För eleverna är det ett tillfälle att prova på riktig forskning, medan lärare får tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen.

Hur gick det till?

Eleverna hade två uppgifter i Svinnkollen. Den första handlade om att träna den artificiella intelligensen på att känna igen olika slags mat. Eleverna fotograferade maten på sina tallrikar, och angav vilken mat som syntes på bilderna – till exempel fiskpanetter, potatis och broccoli. Den andra uppgiften var sedan att använda appen för att undersöka matsvinnet i svenska skolor. Eleverna fick daglig information om hur stor klimatpåverkan de olika alternativen på skolans lunchmeny hade, sedan använde de appen för att fotografera sin lunchtallrik före och efter de åt sin lunch. Appen räknade då automatiskt ut hur stort svinnet var. Läs mer på sidan Lärarmaterial.

När: Svinnkollen genomfördes under vecka 46–48 (9–27 november) 2020. Under vecka 46 tränade eleverna den artificiella intelligensen, och under veckorna 47–48 använde de den för att undersöka sitt matsvinn. Varje skola/klass kunde välja att delta en, två eller tre veckor.
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Svinnkollen var öppet för skolor i hela Sverige att delta i.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och Consupedia


Globala målen för hållbar utveckling

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

Läs mer om de Globala målen.

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

Läs mer om de Globala målen.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

VA är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]