Med en app som använder artificiell intelligens undersökte forskare och svenska skolelever matsvinn i svenska skolor. Appen som vi använde i Svinnkollen är utvecklad av Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och företaget Consupedia. Consupedia är världens största databas över miljöpåverkan, hälsa och rättvisa kring livsmedel.

Forskaren Roberto Rufo Gonzalez på Consupedia testar appen som ska användas i Svinnkollen. Foto: Fredrik Brounéus, VA.

Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen


Appen som används i Svinnkollen använder Consupedias databas för att ta reda på information om maten. Forskarna bakom Consupedias databas har samlat in informationen med hjälp av botar (uttalas ”båttar”) – ett slags datorprogram som letar rätt på information i tillgängliga databaser och sammanställer den. Det är tack vare denna databas som eleverna kan få veta mer om skolmatens innehåll, klimatpåverkan, med mera.

Samma typ av botar har använts för att skriva flera miljoner artiklar på Wikipedia*.

Förutom att undersöka matsvinn så kan Consupedias databas användas för att till exempel ta reda på om ett visst livsmedel innehåller ämnen som man är allergisk mot, eller jämföra hur stor klimatpåverkan olika livsmedel har. Syftet är att konsumenter ska få hjälp att ta hållbara beslut kring maten de köper och äter. Du kan läsa mer om projektet och databasen på Consupedias webbplats: www.consupedia.se

* Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverker_Johansson_(fysiker)