Här kommer vi att lägga ut filmklipp, instruktioner, länk till appen, och allt ni behöver för att genomföra Svinnkollen. Om du har anmält din klass via anmälningsformuläret så skickar vi materialet direkt till dig per e-post i god tid innan Svinnkollen genomförs.


Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen


Svinnkollen genomförs under hösten 2020 (exakt datum är ännu inte bestämt). Alla årskurser är välkomna att delta.

Dina uppgifter som lärare blir att:

  • Skicka skolans veckomeny till forskarna
  • Registrera ett klasskonto i appen
  • Introducera experimentet för eleverna
  • Påminna eleverna om experimentet under veckan som ni deltar
  • Förmedla resultaten till eleverna när experimentet är färdigt

Till din hjälp kommer du att ha ett filmklipp som berättar allt eleverna behöver veta om experimentet; en kortfattad lärarhandledning; möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna via e-post eller i en Facebook-grupp.

Elevernas deltagande:

Det finns tre olika sätt att vara med i Svinnkollen. Lärare kan på så vis anpassa klassens deltagande efter elevernas ålder.

1. Eleverna skannar själva sina tallrikar (elever med egna mobiltelefoner)
Varje elev får via appen information om maträtternas miljöpåverkan och skannar själv sin tallrik före och efter de har ätit. Om skolan väger sitt matsvinn, och om samtliga klasser deltar i Svinnkollen, så kan skolan gärna rapportera in matsvinnets vikt.

2. Lärare/annan personal skannar elevernas tallrikar (elever utan egna mobiltelefoner)
Läraren får via appen information om maträtternas miljöpåverkan. Inför lunchen går läraren igenom informationen med eleverna (cirka 5 minuter). I matsalen får eleverna hjälp att skanna sina tallrikar av lärare eller annan personal, före och efter de har ätit. Läraren rapporterar in alla elevers svinn via appen. Om skolan väger sitt matsvinn, och om samtliga klasser deltar i Svinnkollen, så kan skolan gärna rapportera in matsvinnets totala vikt.

3. Lärare får via appen information om matens miljöpåverkan, och går igenom denna med eleverna, men rapporterar inget

Om skolan väger sitt matsvinn, och om samtliga klasser deltar i Svinnkollen, så kan skolan dock gärna rapportera in matsvinnets totala vikt.

Under veckan kan klassen följa sitt matsvinn och jämföra med andra klasser runtom i landet. (Uppgifterna om de enskilda elevernas svinn är dock inte tillgängligt för någon annan.)

Tidsplan
 Klasserna genomför experimentet under en valfri vecka mellan den 9–27 november 2020.
 App, filmklipp och lärarhandledning skickas ut till anmälda klasser cirka en månad innan experimentet genomförs.
 Forskarna presenterar resultaten från experimentet i början av 2021.