Här kommer vi att lägga ut filmklipp, instruktioner, länk till appen, och allt ni behöver för att genomföra Svinnkollen. Om du har anmält din klass via anmälningsformuläret så skickar vi materialet direkt till dig per e-post i god tid innan Svinnkollen genomförs.


Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen | Anmälan 


Svinnkollen genomförs under veckorna 46–48 (9–27 november) 2020. Alla årskurser är välkomna att delta. Dock behöver eleverna ha tillgång till egna mobiltelefoner för att kunna använda appen.

Dina uppgifter som lärare blir att:

  • Registrera skolans lunchmeny för samtliga veckor som ni deltar
  • Skapa ett klasskonto för appen
  • Introducera experimentet för eleverna
  • Påminna eleverna om experimentet under veckan/veckorna som ni deltar
  • Förmedla resultaten till eleverna när experimentet är färdigt

Till din hjälp kommer du att ha ett filmklipp som berättar allt eleverna behöver veta om experimentet; en kortfattad lärarhandledning; möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna via e-post eller i en Facebook-grupp.

Elevernas deltagande:

Svinnkollen genomförs under veckorna 46–48 och består av två steg, där varje klass/skola kan välja att delta i ett eller båda stegen.

Steg 1: Eleverna tränar den artificiella intelligensen (appen) på att känna igen olika slags mat. De fotograferar sina tallrikar och anger vad som finns på dem (t.ex. köttfärssås, spaghetti och rivna morötter). Detta steg genomförs under vecka 46.

Steg 2: Eleverna använder den artificiella intelligensen (appen) för att undersöka hur stort matsvinnet är. Eleverna får då information om de olika maträtternas klimatpåverkan, och fotograferar sedan sina tallrikar både före och efter att de har ätit. Appen räknar sedan ut svinnets storlek och klimatpåverkan. Detta steg genomförs under veckorna 47–48 (klasser/skolor kan välja att vara med en eller båda av dessa veckor).

Varje elev använder Svinnkollen-appen i sin egen mobiltelefon för att få information om maträtternas miljöpåverkan och fotograferar själv sin tallrik i matsalen. 

I ett tidigare upplägg fanns en plan att lärare skulle kunna fotografera tallrikarna åt yngre elever. På grund av eventuella köbildningar som detta skulle kunna orsaka i matsalen, med ökad risk för smittspridning under pandemin, så har vi tvingats stryka denna möjlighet.

Under veckorna 47–48 kan klasser följa sitt matsvinn och jämföra med andra klasser runtom i landet. (Uppgifter om enskilda elevers svinn är dock inte tillgängligt för andra än eleverna själva.)

Tidsplan
 Klasserna genomför experimentet under 1–3 veckor den 9–27 november 2020. Varje klass/skola väljer själv hur många veckor den vill delta.
 App, filmklipp och lärarhandledning skickas ut till anmälda klasser cirka två veckor innan experimentet genomförs.
 Forskarna presenterar resultaten från experimentet i början av 2021.