Om ForskarFredag

Sveriges mest spridda vetenskapsfestival! Varje år sedan 2006, den sista fredagen i september. Samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer

Forskar Grand Prix

Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Var med och anordna en tävling under ForskarFredag 2019!

Läs mer

ForskarFredags massexperiment

Forskning i klassrummet! Barn och unga hjälper forskare att ta fram ny kunskap i ett nytt projekt varje år sedan 2009.

Läs mer

SKOLA

Här finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen. Inför ForskarFredag eller för skolans forskningsdag.

Läs mer

Pressmeddelanden


Läs alla pressmeddelanden

Tips på forskningskommunikationsaktiviter:

In English

The last Friday and Saturday of September, European Researchers’ Night is celebrated in more than 370 cities in 27 countries across Europe. 33,500 researchers show how exciting, fun and relevant to day-to-day living research actually is.

Learn more