2021 Blickar VI framåt: ForskarFREDAG Den 20-25 SEPTEMBER I hela Sverige - och online!

 

Om ForskarFredag

Sveriges mest spridda vetenskapsfestival sedan 2006! Samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer

Forskar Grand Prix

Kan du förklara din forskning på fyra minuter? Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare sedan 2012.

Läs mer

ForskarFredags massexperiment

Forskning i klassrummet! Barn och unga hjälper forskare att ta fram ny kunskap i ett nytt projekt varje år sedan 2009.

Läs mer

SKOLA

Här finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen. Inför ForskarFredag eller för skolans forskningsdag.

Läs mer

Nyheter


Läs alla nyheter

Pressmeddelanden

Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska...

20210427 Pressmeddelande En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.​​

Läs vidare


Läs alla pressmeddelanden

Tips på forskningskommunikationsaktiviter:

In English

European Researchers’ Night is celebrated in more than 400 cities in 29 countries across Europe. 36,000 researchers show how exciting, fun and relevant to day-to-day living research actually is.

Learn more