Vad säger skolans väggar

I ForskarFredags massexperiment 2024 kommer skolelever och lärare kommer kunna hjälpa forskare att undersöka budskapen som syns på väggarna i svenska skolor, vem de riktar sig till och vem som står avsändare. Medborgarforskningsprojektet är samarbete mellan VA och forskare inom språk- och utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Lånen var en vitamininjektion

Under vecka 39 (ForskarFredag-veckan) går det att låna forskare till klassrummet igen. Nära 15 000 elever har fått besök av en forskare sedan konceptet låna en forskare började genomföras på nationell nivå 2021. Men vad händer egentligen under mötena mellan forskare och studerande?

Skola

Här finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen. Inför ForskarFredag eller för skolans forskningsdag.

Massexperiment

Forskning i klassrummet! Barn och unga hjälper forskare att ta fram ny kunskap i ett nytt projekt varje år sedan 2009.

Forskar Grand Prix

Kan du förklara din forskning på fyra minuter? Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare sedan 2012.
Forskning i många former under ForskarFredag

Under förra årets ForskarFredag tog fler än 37 000 personer chansen att kika in i forskningens värld genom att delta i experiment, samtal, workshops och låna forskare till klassrummet. Från Lund i söder till Luleå i norr anordnades under den sista veckan i september fler än 120 aktiviteter för att visa hur det är att jobba som forskare och hur forskning går till.

Vetenskapens historia i raketfart

Hur har människans jakt på kunskap sett ut genom historien? På mindre än fyra minuter går ”Vetenskapens historia” igenom de idéer och ideal som har dominerat i olika perioder och påverkat hur vi inhämtat och sett på kunskap.

Precis lagom – om vatten i solsystemet

Följ med på en spännande interaktiv rymdföreställning, där vi tillsammans ger oss ut på en oförglömlig resa i jakt på vatten och förutsättningar för liv. Innehållet som presenteras är baserat på vetenskapliga undersökningar och aktuell rymddata som visualiseras i programmet OpenSpace.