ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.
ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.

Välkommen till ForskarFredag i Linköping!

Nu pågår planeringen inför ForskarFredag 2020. Mer information publiceras under hösten.

Kontakt:
Tobias Örberg
[email protected]

Linköpings universitet