ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.
ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.

Välkommen till ForskarFredag i Linköping!

Linköpings universitet arrangerar tre livesändningar där elever från låg-, mellan- och högstadiet får träffa och ställa frågor till LiU:s forskare.

Forskarna tar upp frågor kring hållbarhet, klimatomställningen och vilka utmaningar vi står inför.

 

Kontakt:
Tobias Örberg
[email protected]

Linköpings universitet

Aktiviteter i Linköping: