ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.
ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.

Välkommen till ForskarFredag i Linköping!

Nu pågår planeringen för ForskarFredag 2020. Mer information publiceras senast i början av september.

Kontakt:
Tobias Örberg, Linköpings universitet
[email protected]