ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.
ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.

Välkommen tillbaka!

I Linköping bjöd Linköpings universitet och Fenomenmagasinet in till ForskarFredag 2021. Nästa ForskarFredag arrangeras sista veckan i september 2022. Välkommen tillbaka för att se allt som spännande som händer då! Programmet fylls från och med sommaren. 

Kontakt:
Tobias Örberg
[email protected]
Linköpings universitet

Åsa Mistrén Kämpe
[email protected]
Fenomenmagasinet