ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.
ForskarFredag i Trädgårds Föreningen 2015. Hanne Løvlie berättade om sin forskning kring djurs personlighet.

 

Välkommen till ForskarFredag i Linköping!

Nästa ForskarFredag är den 29 september 2017. Sidan uppdateras under våren.

ForskarFredag Linköping arrangeras av Linköpings universitet.

För mer information:
https://www.liu.se/forskarfredag

Ewa Gustafsson, Linköpings universitet
[email protected]
013-28 25 95


Program ForskarFredag 2016:

Forskarfrukost i creActive Mjärdevi

”Öppna data – myter och verklighet”

Att lansera och nyttja öppna data för att främja innovation, öppenhet och deltagande är en påtaglig trend. Vilket myter finns kring öppna data och vad är möjligt att realisera? Vilka framgångsmönster finns för aktörer inom privat och offentlig sektor vid hantering av öppna data och vad bör undvikas? Hur kan vi hantera öppna data på ett klokt sätt? Föreläsaren rapporterar resultat och lärdomar från ett aktuellt forskningsprojekt från LiU om öppna data och sätter dessa i ett sammanhang av internationell forskning och erfarenhet av temat

Föreläsare: Ulf Melin, biträdande professor i Informatik
Tid: 8.00-9.00 Vi bjuder på en enkel frukost från 08.00, föredraget börjar 08.30.
Plats: creActiv, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park
Målgrupp: Alla är välkomna!
Arrangör: Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park AB
Anmäl dig här

Forskarfika på Stadsmissionens café

”Att möta våldsutsatta män, genus- och queerperspektiv på våld i nära relationer”

Vad händer med förståelsen av genus och våld när den våldsutsatte inte är en kvinna? Alma Persson, forskare vid tema Genus, berättar om sin pågående forskning om genus, maskulinitet och våld i nära relationer.

De frågor som står i centrum är vilka strategier som används för att arbeta med män som utsätts för våld i nära relationer och vilka föreställningar om män, genus och våld som finns representerade hos dem som arbetar med att stötta våldsutsatta. Hur kan män som utsätts för våld mötas och stöttas i de professionella sammanhang där så mycket kraft lagts på att förstå våld i nära relationer i termer av mäns våld mot kvinnor?

Föreläsare: Alma Persson, forskare vid tema Genus
Tid: 10.30-11.00, caféet öppnar kl. 10.00
Plats: Stadsmissionens café, Ågatan 3
Målgrupp: Alla är välkomna!
Arrangör: Linköpings universitet och Stadsmissionen

Forskarfika på Babettes

”Kan vi bekämpa allergi-epidemin?”

Fler och fler drabbas av allergier och det anses bero på en minskad mikrobiell exponering – att vi inte utsätts tillräckligt för bakterier. De flesta studier har fokuserat på den mikrobiella miljön de första levnadsåren. Nya bevis talar dock för att även den gravida moderns mikrobiella omgivning är av stor betydelse. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi berättar om sin forskning där det immunologiska samspelet mellan fostret och den blivande mamman undersöks.
• Hur påverkar den gravida moderns mikrobiella miljö programmeringen av barnets immunsystem?
• Kan tillförsel av probiotika till modern under graviditeten och till barnet under första levnadsåret förebygga allergier?

Föreläsare: Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi
Tid: 10.30-11.30, caféet öppnar kl. 10.00
Plats: Babettes Kafferi, Stora Badstugatan 4
Målgrupp: Alla är välkomna!
Arrangör: Linköpings universitet och Babettes Kafferi

Forskarfika Dahlbergs café

”Kåseri och samtal kring Typiskt svensk – finns det?”

Vad tycker icke-svenskar är typiskt svensk i vårt uppträdande, beteende och sätt att vara.

Medverkande: Kalle Bäck professor emeritus, i samtal med Ragnar Dahlberg
Tid: 11.00
Plats: Dahlbergs café, Kryddbodtorget 1
Målgrupp: Alla är välkomna!
Arrangör: Linköpings universitet och Dahlbergs café
Fri entré men föranmälan krävs. För att boka plats ring 013-126111.


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.