Diana Carlsson, en av forskarna som medverkar i ForskarFredag Stenungsund 2017.

Välkommen till ForskarFredag i Stenungsund!

Sidan är under uppdatering.

AKTIVITETER