Välkommen till ForskarFredag i Stenungsund!

Nästa ForskarFredag är den 29 september 2017. Sidan uppdateras under våren.

ForskarFredag Stenungsund arrangeras av Molekylverkstan

För mer information:

Sanida Okanovic
sanida@molekylverkstan.se
0303-240 441
www.molekylverkstan.se


Program ForskarFredag 2016:

8.30-11.30
Föreläsning på Nösnäsgymnasiet för gymnasielever inom NA  och Teknik åk 1-3
Aktuella forskare:
Filip Nylander, Chalmers, – FN:s nya hållbara utvecklingsmål och hållbar kemi
Anders Hellman, Chalmers, – Solenergi hur fångar vi den?
Michael Persson, AkzoNobel PPC Bohus, – Kollodialt silica: ett mångsidigt och säkert nanomaterial för industriella tillämpningar
Hana Dobsicek Trefna, Chalmers,- Kan det vara hälsosamt att stoppa huvudet i mikron?
Isabella Johansson, Astazero, -”Transformers – Fiktion eller verklighet? Fordons framtida utveckling”
Christopher Knee, ESAB, – ”Working in materials research: from superconductors to welding”

12.30-13.30
Paneldebatt  för elever.
Plats: Nösnäsgymnasiet

14.00-17.00
Aktiviteter på Molekylverkstan:
kl. 13.00 Kemishow i Kulturhusets foajé i Stenungsund.
Filmvisning, experiment, poängpromenad.
kl. 15.00 QUIZ,


Årets forskare

Årets forskargäng i Stenungsunds Ff är klara för att möta gymnasielever och berätta om sin forskning. Vi är glada för att:
Sabina Kapetanovic doktorand på Högskolan i Jönköping
Christofer Fougstedt, Chalmers University of Technology
Susanne Nilsson, Borealis AB
Malin Mohlin, SMHI
Johanna Mossberg, Chalmers
Oleg Pajalic, Perstorp AB
deltar i vår ForskarFredag


Forskare träffar elever på gymnasiet

Årets 2015, Forskarfredag anordnas på vår lokala gymnasieskola, Nösnäs gymnasiet. Forskare från Näringslivet, Chalmers,  SMHI,  och Högskolan i Jönköping  berättar om sin forskning. Elever inom NA och Teknik programmet åk 1-3 kommer att lyssna på föredrag och delta i en paneldebatt.

Aktuella forskare:
Sabina Kapetanovic, doktorand på Hälsohögskolan i Jönköping
Rubrik: Vad håller twenisarna på och hur når vi dem?

Susanne Nilsson, forskare på Borealis i Stenungsund
Rubrik: Kan isolering till högspänningskabel vara spännande?

Christofer Fougstedt, doktorand på Chalmers
Rubrik: Energiförbrukning i kommunikationssystem

Malin Mohlin, SMHI
Rubrik: Orka Mikroalger

Oleg Pajalic, Perstorp AB, Adj. Professor/VP Process Innovation
Rubrik: Innovation genom tider
 
Johanna Mossberg, doktorand på Chalmers
Rubrik: Omställningen från en fossil ekonomi till en biobaserad ekonomi – hur jag gör skillnad som forskare inom systemanalysområdet
  

Program
09.00-13.30 (inkl.lunch)

 

forskare i dramasalen

 


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.