Anslagstavlan 2016

Hur används den fysiska anslagstavlan idag?

Hur används den svenska anslagstavlan i dagens digitala samhälle? Det här är en fråga som aldrig tidigare har undersökts i stor skala. Under hösten 2016 tog forskare hjälp av skolelever i ett banbrytande massexperiment! Läs slutrapporten ovan eller ladda ner den här.

LoggaANSLAGSTAVLAN

Fotografera och transkribera!

Eleverna fotograferade en anslagstavla och skrev av texterna på tavlan. Fotografierna och texterna skickades sedan in till forskarna via en särskild webbsida. Förutom foto och texter ville forskarna veta var anslagstavlan fanns rent geografiskt, om den satt utomhus eller inomhus och på vilken typ av plats (t.ex. butik, skola, torg). Elever med särskilda språkkunskaper hade en viktig uppgift i att översätta texter skrivna på andra språk än svenska.

Elever var med och skapade unik kunskap om svenska anslagstavlor

Forskarna är bland annat nyfikna på vilken typ av information som finns på anslagstavlorna runtom i Sverige, hur texter och bilder används, vilka behov som anslagstavlan fyller och vilka språk som används.

Medan experimentet genomfördes kunde lärare och elever diskutera och ställa frågor till forskarna via e-post och sociala medier. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning. Experimentet ger möjlighet att diskutera grundläggande aspekter kring hur vi människor kommunicerar med varandra i ord och bild, och betydelsen av olika medier i samhället.

Forskarna kommer att lägga upp alla uppgifter som eleverna har samlat in på internet, så att alla som vill – forskare, elever, och andra intresserade – kan forska vidare på materialet.

Uppgifterna som kommer att vara öppet tillgängliga är de klassifikationer och transkriberingar som eleverna har gjort under experimentet. Med hänsyn till upphovsrätt så ingår inte fotografierna i det öppna materialet.
Experimentet kommer att använda sig av en öppen databas-licens, se http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/.

Läs om forskarna som deltar i experimentet här.


Fredag 12 maj 2017 chattade forskarna i Anslagstavlan om resultaten från experimentet. Läs chatten här.


Handledning för lärare

En lärarhandledning med instruktioner för hur experimentet går till, bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen finns att ladda ner här.

Praktisk handledning

I häftet nedan finns de praktiska instruktionerna till hur ni ska genomföra ForskarFredags massexperiment Anslagstavlan. Går att ladda ner här.

Tidsplan för massexperimentet Anslagstavlan 2016

23 maj: Anmälan öppnar
24 augusti: Anmälan stänger
v.34: Publicering av lärarhandledning
v. 38–39: Fotografering av anslagstavlor ska ske
31 oktober: Sista dag för registrering av resultat på forskarnas webbplats
Mars 2017: Populärvetenskaplig forskningsrapport publiceras

Vinnarna är …

En klassuppsättning touchscreen-vantar lottades ut bland klasserna som deltog i Anslagstavlan. Den vinnande klassen fanns i Kopperskolan i Stenungsund. Grattis!

Gå gärna med i Facebook-gruppen för Anslagstavlan.

Där kan du och din klass ställa frågor kring experimentet och se svar på frågor från andra klasser. Elever är också välkomna att gå med i Facebookgruppen!


Om ForskarFredag och massexperimentet

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 30 september är barn och vuxna välkomna att experimentera, undersöka, diskutera och komma forskare nära från Piteå i norr till Lund i söder. Syftet med ForskarFredag är att visa att forskning berör oss alla och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar vetenskapsfesten ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredags massexperiment 2016 är utvecklat och utformat av forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Kungliga Biblioteket, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA. Evenemanget är en del av europeiska Researchers’ Night och får finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]