Foto: Ben Libberton/VA.

Tack för i år!

I Stockholm bjöds det in till en mängd aktiviteter under ForskarFredag den 20-25 september 2021. Många av de digitala aktiviteterna går fortfarande att ta del av.

ForskarFredag arrangeras igen tredje veckan i september 2022. Välkommen tillbaka under sensommaren för att se allt spännande som händer då!

Programmet i korthet:

Kontakt

Vetenskapens hus och medarrangörer

Arrangörer: Vetenskapens hus (samordnare) tillsammans med Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Stockholms stad.

Övriga medverkande: Vasamuseet, SciLifeLab, Scania, BSSC (Skansen), AstraZeneca.

Marcus Angelin, projektledare
[email protected]
08-790 98 18

Elin Ottergren, kommunikatör
[email protected]
08-790 98 45

Naturhistoriska Riksmuseet 

Kontakt: Frida Samuelsson
[email protected]

Systembolaget

Kontakt: Anna Raninen
[email protected]

Södertörns högskola

Tekniska museet

Kontakt: Linda Sandberg
[email protected]

Program: