Välkommen till ForskarFredag i Stockholm 2019!

Under ForskarFredag i Stockholm bjuds du bland annat in till Riksantikvarieämbetets lokaler där du kan prata med en bibliotikarie, fika och upptäcka Sveriges kulturarv.

AKTIVITETER: