Studiebesök på forskningscenter i Östersund 2019.. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet

Välkommen till ForskarFredag i Östersund!

Nu pågår planeringen för ForskarFredag 2020. Mer information publiceras senast i början av september.

Kontakt:
Sofia de Wall,
[email protected]