På Nationellt vintercentrum finns labb och experter som hjälper elitåkarna att förbereda sig inför tävlingssäsongen. Foto: Annacarin Aronsson

Under ForskarFredag 2021 kunde regionens skolklasser delta i en mängd aktiviteter. Många av dem finns fortfarande tillgängliga på Barnens universitet.

Välkommen tillbaka i september 2022!

Kontakt:
Sofia de Wall
[email protected]

Mittuniversitetet

Program 2021: