Forskarna i Anslagstavlan 2016Johan_Tove_Helle_Christopher
Forskarna Johan Järlehed, Tove Rosendal, Helle Lykke Nielsen och Christopher Kullenberg, vid Göteborgs universitet.

Christopher Kullenberg forskar om medborgarvetenskap vid Göteborgs universitet.

Jag vill ta reda på vad anslagstavlan fyller för funktion och hur den används i dagens Sverige. Vilken typ av information och budskap finns på anslagstavlorna runtom i landet? Det här är något som ingen tidigare har forskat på med så stort material som vi hoppas få in i massexperimentet. Jag är även intresserad av hur allmänheten kan bidra till forskningen och hur medborgarforskning möjliggör nya typer av projekt.

Johan Järlehed, Tove Rosendal och Helle Lykke Nielsen forskar om språk vid Göteborgs universitet.

Vi är intresserade av hur människor kommunicerar med varandra genom texter på olika språk i våra städer. Vi vill bland annat ta reda på vilka språk som används på anslagstavlorna runtom i Sverige och vilka skillnader som finns mellan olika delar av landet. Används flera språk i samma anslag? Används olika språk för olika typer av anslag (från privatpersoner, föreningar, företag, myndigheter)?

Gustav_Anders_Sara
Forskarna Sara Van Meerbergen, Anders Björkvall och Gustav Westberg,  Stockholms universitet.

Anders Björkvall, Gustav Westberg och Sara Van Meerbergen forskar om språk och meningsskapande vid Stockholms universitet.

Vi vill undersöka hur texter och bilder på anslagstavlor används för att berätta om olika slags lärande.

Vi är mest intresserade av anslagstavlor i skolor och andra utbildningsmiljöer (t.ex. universitet, högskolor, SFI), men även andra platser.

Andreas_Nord_anslagstavla
Forskaren Andreas Nord, Göteborgs universitet

Andreas Nord forskar om svenska språket vid Göteborgs universitet.

Min forskningsfråga handlar om vilka behov anslagstavlan motsvarar. Till exempel: Vem använder anslagstavlor? Vem är avsändare, vem är mottagare? Vilken typ av ärenden förekommer, vad vill man uppnå? Jag vill undersöka hur man använder språk och bilder för olika syften. Hur tilltalar man varandra? Är man distanserad och kortfattad (som på skyltar) eller mer personlig?

 


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]