Svinnkollen 2020

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen, ForskarFredags massexperiment 2020, testade forskare från KTHHögskolan Dalarna och företaget Consupedia ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. Och de fick hjälp från Sveriges lärare och elever!

Roberto Rufo Gonzalez är en av forskarna i Svinnkollen. Foto: Fredrik Brounéus, VA.

Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen


Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser. Den biologiska mångfalden hotas när regnskog skövlas för att ge plats för åkrar och plantager. Jordbrukets bekämpningsmedel och konstgödsel kan orsaka skador i naturen. Haven blir utfiskade så att arter riskerar att dö ut. Dessutom leder produktionen av livsmedel till stora utsläpp av växthusgaser. En tredjedel av människans klimatpåverkan kommer just från våra livsmedel*.

Samtidigt slänger vi nästan en tredjedel av maten som produceras**. Läs det igen: Vi slänger nästan en tredjedel av vår mat. Om vi kunde minska detta svinn så skulle vi ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Högskolan Dalarna och företaget Consupedia håller på att utveckla ett nytt sätt att minska matsvinnet. Och de har fått hjälp av Sveriges lärare och elever för att testa om det fungerar!

I Svinnkollen hjälpte elever till att utveckla och att testa en app för att undersöka sitt matsvinn i skolan. Appen berättade om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan. Med hjälp av artificiell intelligens räknade appen ut hur stor klimatpåverkan den kastade maten har – både för varje enskild elev, och för klassen som grupp.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

Läs mer om de Globala målen.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt