Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen, ForskarFredags massexperiment 2020, kommer forskare från KTHHögskolan Dalarna och företaget Consupedia att testa ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. Och de behöver hjälp från Sveriges lärare och elever!

 
Roberto Rufo Gonzalez är en av forskarna i Svinnkollen. Foto: Fredrik Brounéus, VA.

Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen


Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser. Den biologiska mångfalden hotas när regnskog skövlas för att ge plats för åkrar och plantager. Jordbrukets bekämpningsmedel och konstgödsel kan orsaka skador i naturen. Haven blir utfiskade så att arter riskerar att dö ut. Dessutom leder produktionen av livsmedel till stora utsläpp av växthusgaser. En tredjedel av människans klimatpåverkan kommer just från våra livsmedel*.

Samtidigt slänger vi nästan en tredjedel av maten som produceras**. Läs det igen: Vi slänger nästan en tredjedel av vår mat. Om vi kunde minska detta svinn så skulle vi ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Högskolan Dalarna och företaget Consupedia har tagit fram ett nytt sätt att minska matsvinnet. Nu vill de ha hjälp av Sveriges lärare och elever för att testa om det fungerar!

I Svinnkollen kommer elever att få använda en app för att undersöka sitt matsvinn i skolan. Appen berättar om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan. Med hjälp av artificiell intelligens beräknas sedan klimatpåverkan av den mat som varje enskild elev, och klassen som grupp, kastar. Det handlar både om att vi lär oss mer om vår konsumtion – och att vi tar hjälp av modern teknik.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Medborgarforskning

Svinnkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För eleverna är det ett tillfälle att prova på riktig forskning, medan lärare får tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen.

Hur går det till?

Under en vecka kommer eleverna att via en app få daglig information om hur stor klimatpåverkan de olika alternativen på skolans lunchmeny har. De kommer sedan att använda appen för att fotografera sin lunchtallrik före och efter de har ätit. Appen kommer då att automatiskt räkna ut hur stort svinnet är. För mer information om hur elever i olika åldrar kan delta, se sidan Lärarmaterial.

När: Svinnkollen genomförs under tre veckor, den 9–27 november 2020. Varje skola/klass väljer en av dessa veckor för sitt deltagande.
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Svinnkollen är öppen för alla skolor i Sverige från förskoleklass till vuxenutbildning.

Mer information, inklusive mobilapp och instruktioner kommer i god tid innan experimentets start.

Kontaktperson: Fredrik Brounéus på VA.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.


Globala målen för hållbar utveckling

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

Läs mer om de Globala målen.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om projektet. Intresseanmälan är inte bindande.