Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen, ForskarFredags massexperiment 2020, kommer forskare från KTHHögskolan Dalarna och företaget Consupedia att testa ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. Och de behöver hjälp från Sveriges lärare och elever!

 
Roberto Rufo Gonzalez är en av forskarna i Svinnkollen. Foto: Fredrik Brounéus, VA.

Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen


Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser. Den biologiska mångfalden hotas när regnskog skövlas för att ge plats för åkrar och plantager. Jordbrukets bekämpningsmedel och konstgödsel kan orsaka skador i naturen. Haven blir utfiskade så att arter riskerar att dö ut. Dessutom leder produktionen av livsmedel till stora utsläpp av växthusgaser. En tredjedel av människans klimatpåverkan kommer just från våra livsmedel*.

Samtidigt slänger vi nästan en tredjedel av maten som produceras**. Läs det igen: Vi slänger nästan en tredjedel av vår mat. Om vi kunde minska detta svinn så skulle vi ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Högskolan Dalarna och företaget Consupedia håller på att utveckla ett nytt sätt att minska matsvinnet. Nu vill de ha hjälp av Sveriges lärare och elever för att testa om det fungerar!

I Svinnkollen kommer elever att hjälpa till att utveckla och att testa en app för att undersöka sitt matsvinn i skolan. Appen berättar om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan. Med hjälp av artificiell intelligens räknar appen ut hur stor klimatpåverkan den kastade maten har – både för varje enskild elev, och för klassen som grupp.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Medborgarforskning

Svinnkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna tar hjälp av elever för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För eleverna är det ett tillfälle att prova på riktig forskning, medan lärare får tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen.

Hur går det till?

Eleverna har två uppgifter i Svinnkollen. Den första handlar om att träna den artificiella intelligensen på att känna igen olika slags mat. Eleverna kommer då att fotografera maten på sina tallrikar, och ange vilken mat som syns på bilderna – till exempel fiskpanetter, potatis och broccoli. Den andra uppgiften är att sedan använda appen för att undersöka matsvinnet i svenska skolor. Eleverna kommer då att få daglig information om hur stor klimatpåverkan de olika alternativen på skolans lunchmeny har, sedan använder de appen för att fotografera sin lunchtallrik före och efter de har ätit. Appen kommer då att automatiskt räkna ut hur stort svinnet är. Klasser kan välja att vara med antingen i båda delarna (träning + undersökning) eller bara en av delarna (träning eller undersökning). Läs mer på sidan Lärarmaterial.

När: Svinnkollen genomförs under vecka 46–48 (9–27 november) 2020. Under vecka 46 tränar eleverna den artificiella intelligensen, och under veckorna 47–48 använder de den för att undersöka sitt matsvinn. Varje skola/klass kan välja att delta en, två eller tre veckor.
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Svinnkollen är öppen för alla skolor i Sverige. Eleverna behöver dock ha tillgång till egna mobiltelefoner för att kunna använda appen.

Mer information, inklusive länk till mobilapp och lärarhandledning hittar du på de olika sidorna i menyn som heter ”Svinnkollen-meny” högre upp på denna sida.

Kontaktperson: Fredrik Brounéus på VA.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.


Globala målen för hållbar utveckling

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

Läs mer om de Globala målen.