Att kunna ”låna en forskare” har länge varit en del av ForskarFredag. Konceptet Låna en forskare går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar.

Ida Svanedal, forskare på Mittuniversitetet, besökte elever i åk 2 under ForskarFredag 2017. Foto: Mittuniversitetet.

Genom Låna en forskare kan personer som annars inte brukar möta forskning eller forskare nås. Skolor och arbetsplatser som har ett stort geografiskt avstånd till forskningsinstitut och lärosäten ges också möjlighet till inblick i en forskares vardag genom digitala ”utlåningar”.

Upplägg och fokus för mötet bestäms i samråd mellan forskaren och de som bokar forskaren. För skolor brukar besöken kretsa kring forskaren som person och dennes väg till forskaryrket, medan besök på arbetsplatser ofta handlar mer om forskningen som forskaren bedriver.

Besöken brukar vara mycket uppskattade, både av forskaren som i och med besöket får nya perspektiv på sin forskning, och för mottagarna som får lära sig något nytt under avslappnade och underhållande former.

Under ForskarFredag den 20-25 september 2021 besökte forskarna 98 skolklasser runt om i landet, både digitalt och på plats. Vi hoppas på ännu fler spännande möten nästa år.

Är du intresserad av att låna en forskare till din skola? Skriv gärna upp dig på ForskarFredags mejllista, så får du information när nästa bokningsperiod öppnar.