Om Bostadsförsöket

Är bostäderna anpassade efter våra behov?

Forskningsprojektet genomfördes som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och är ett samarbete mellan den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne är samarbetspartners i projektet.

Logotyper för pensionärsföreningarna PRO, SKPF och SPF seniorerna.

Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt gav sitt stöd åt projektet.

Det finns ett flertal stora forskningsprojekt om åldrandet, i Sverige och internationellt, men de databaser som skapats innehåller inga detaljerade data om bostäders tillgänglighet. Forskaren Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket och vill ändra på detta.

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE. Hon är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket. Foto: Kennet Ruona

– Pensionärsorganisationerna kommer att få tillgång till data som de kan använda för fortbildning inom sina organisationer samt för opinionsbildning lokalt och nationellt. Med stöd av forskarna kan de fortsätta att arbeta med analyser av insamlade data under lång tid efter det att medborgarforskningsprojektet Bostadsförsöket avslutats, säger Susanne.

Genom lärares och skolelevers engagemang skapas också förutsättningar för lärande om åldrandets förutsättningar och utmaningar som en integrerad del i undervisningen och arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Upplägget med gemensamma aktiviteter för äldre, barn och ungdomar skapar kontakt och ökad förståelse över generationsgränserna.

Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet är även en del av European Researchers’ Night och får därmed finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.


Se en intervju med forskaren Susanne i TV4 s Nyhetsmorgon nedan:

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]