Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr kan olika miljöhinder i bostäderna minska möjligheten att leva ett aktivt liv. I Bostadsförsöket ville forskarna ha hjälp med att kartlägga vilka miljöhinder som finns i Sveriges bostäder.


Bostadsförsöket-meny: Start | Om Bostadsförsöket | Instruktioner | För lärare Databas med resultat


Forskningsprojektet genomfördes som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och är ett samarbete mellan den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne är samarbetspartners i projektet.Logotyper för pensionärsföreningarna PRO, SKPF och SPF seniorerna.

Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt gav sitt stöd åt projektet.

Det finns ett flertal stora forskningsprojekt om åldrandet, i Sverige och internationellt, men de databaser som skapats innehåller inga detaljerade data om bostäders tillgänglighet. Forskaren Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket och vill ändra på detta.

Porträttbild på professor Susanne Iwarsson.
Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och verksam vid forskningscentrumet CASE. Hon är vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket. Foto: Kennet Ruona

– Pensionärsorganisationerna kommer att få tillgång till data som de kan använda för fortbildning inom sina organisationer samt för opinionsbildning lokalt och nationellt. Med stöd av forskarna kan de fortsätta att arbeta med analyser av insamlade data under lång tid efter det att medborgarforskningsprojektet Bostadsförsöket avslutats, säger Susanne.

Genom lärares och skolelevers engagemang skapas också förutsättningar för lärande om åldrandets förutsättningar och utmaningar som en integrerad del i undervisningen och arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Upplägget med gemensamma aktiviteter för äldre, barn och ungdomar skapar kontakt och ökad förståelse över generationsgränserna.

Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet är även en del av European Researchers’ Night och får därmed finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.


För frågor om ForskarFredags massexperiment och specifikt Bostadsförsöket kontakta Martin Bergman, utredare och projektansvarig på Vetenskap & Allmänhet.

Se Bostadsförsökets forskare Susanne i Nyhetsmorgon: