På jakt efter gammalt DNA

Skapad:

2021-02-17

Senast uppdaterad:

2022-06-21
Modern genteknik hjälper oss att förstå mammutarnas öde. Detta och mycket mer om gammalt DNA berättar forskaren Erik Ersmark på Naturhistoriska riksmuseets DNA-labb.


Erik Ersmark jobbar på Naturhistoriska riksmuseets DNA-labb och hans forskning handlar om att ta reda på djurens historia med hjälp av DNA från gamla ben. Erik Ersmark har läst Naturvetenskapligt program på gymnasiet, därefter en doktorsexamen i biologi.

Det bästa med att forska är att man får bejaka sin nyfikenhet!”

Erik Ersmark

Följande frågeställningar tas upp i filmen

  • Vad är gammalt DNA?
  • Var hittar man gammalt DNA?
  • Hur utvinns DNA:t ur fynden?
  • Vad gör man med DNA:t sedan?
  • Hur används forskningen kring gammalt DNA?

Forskaren svarar

Läs Erik Ersmarks svar på frågor som skickats in efter att filmen visats:

Dokument att ladda ner från Naturhistoriska riksmuseet

Materialet är en del av Naturhistoriska riksmuseets skolmaterial.


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.