Framtidens klimat – utmaningar och möjliga lösningar

Klimatförändringar, hur forskningen om att leva i rymden kan användas för att anpassa oss till ett nytt klimat här på jorden och sätt lösa framtidens matförsörjning. Det  några av de frågor som tas upp under ”Att leva och bo med nya klimatförutsättningar – hur ställer vi om?”.  Samtalet är riktat mot högstadie– och gymnasieelever och indelat i tre separata block.

Läs mer