Östersjöns sillgrisslor

Skapad:

2021-02-19

Senast uppdaterad:

2022-08-22

En fördjupad förståelse för sillgrisslornas populationsdynamik ökar förståelsen för Östersjöns komplexa ekosystem. Om detta och mycket mer berättar forskaren Martina Kadin på Naturhistoriska riksmuseet.

Se filmen där forskaren Martina Kadin berättar om sin forskning på sillgrisslors överlevnad i Östersjön och hur kunskaper från hennes arbete ger nya infallsvinklar på Östersjöns ekosystem. Diskutera sedan filmen utifrån de färdiga frågorna. Möjlighet till fördjupning genom forskarens länktips.

Följande frågeställningar tas upp i filmen

  • Vad är en sillgrissla?
  • Hur studerar du sillgrisslornas överlevnad?
  • Vad påverkar sillgrisslornas överlevnad?
  • Hur kan det gå i olika framtidsscenarion för Östersjön?
  • Vad innebär resultaten för förvaltningen av Östersjön?

Dokument för nedladdning från Naturhistoriska riksmuseet

Martina Kadin jobbar på Naturhistoriska riksmuseets miljöforsknings- och övervakningsenhet (MFÖ) och hennes forskning handlar om populationsdynamik hos havsfåglar och andra rovdjur.

Utbildning: Naturvetenskapligt program på gymnasiet, därefter fristående kurser i framför allt biologi och matematik. Till sist en magister i biologi.

Det bästa med att forska är att man få bidra till mer kunskap om och förhoppningsvis bättre förvaltning av naturen och jordens resurser, möjligheter att resa (Grönland! Mexiko! Lofoten! Sydafrika!) och friheten att själv styra arbetet.”

Martina Kadin

Materialet är en del av Naturhistoriska riksmuseets skolmaterial.


 
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?
Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.