Djurförsöksfri forskning

Skapad:

2022-12-05

Senast uppdaterad:

2022-12-06

En stor del av dagens forskning utförs med djurförsöksfria metoder. Forskare använder ofta mer än en metod och mer än en modell. Någon del i en studie kanske kan genomföras med frivilliga försökspersoner, andra delar kan genomföras med odlade celler. I den här lektionen får eleverna lära sig om djurförsöksfria forskningsmetoder och hur de kan användas för att ersätta djurförsök.

Lektionen består av följande steg:

 • Individuellt – lär dig mer om ämnet
 • Arbete i grupper och diskussion i helklass
 • Testa vad du har lärt dig
 • Fördjupning – lär dig mer

Koppling till kursplaner LGY11

Naturkunskap

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 1 och 2

 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.

Du hittar materialet från 3R på gratisiskolan

Det är Sveriges 3R-center som står bakom undervisningsmaterialet. Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *