Kemi i förskolan – världens häftigaste ämne

Kemi

Skapad:

2023-11-09

Senast uppdaterad:

2024-07-03

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi, berättar i en inspelad inspirationsföreläsning om hur man kan arbeta med kemi i förskolan och om världens häftigaste ämne: Vatten!

Foto: Ben Wicks/Unsplash

Dessutom kan du ta del av NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag för förskolan.

Målgrupp: Förskollärare

Ämne: Kemi

Språk: Svenska

Längd: 30 min

Inspriationsföreläsningen med Ulf Ellervik är inspelad vid presentationsdagen av NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag för förskolan. Du hittar den längst ned på NTA Skolutvecklings sida.

Prova på-uppdragen har tagits fram för att ge förskollärare och arbetslag i förskolan en möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt, för att jobba med naturvetenskap och teknik i förskolan, även om man inte är medlem i NTA skolutveckling.

På webbsidan kan du testa prova på-uppdragen och läsa mer om dem. I den inspelade presentationen får du veta mer om hur de har tagits fram och hur man kan arbeta med uppdragen i sin barngrupp.

Ett av uppdragen heter Vattenutforskaren. Här ges barnen möjlighet att upptäcka och utforska det naturvetenskapliga fenomenet löslighet. De ges möjlighet att diskutera och förundras över vad som händer när de lägger olika ämnen och föremål i vatten. Barnen får vara utforskare och upptäcka att vissa ämnen löser sig i vatten medan andra inte gör det.

De andra uppdragen heter Transportuppfinnaren och Ljuddetektiven. Ämnesinnehållet i de tre prova på-uppdragen är teknik, fysik respektive kemi.

NTA Skolutveckling är en icke vinstdrivande förening där kommuner och fristående förskolor och skolor är medlemmar. Föreningen erbjuder ett vetenskapsbaserat skolutvecklingsprogram med undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling.

Syftet med NTA är att öka barns och elever intresse för och kunskapsutveckling i naturvetenskap, teknik och matematik.

Du kan läsa mer om NTA Skolutveckling på: ntaskolutveckling.se

Hjälp forskare att tolka budskapen i skolmiljön
Årets massexperiment!


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *