Framtidens klimat – utmaningar och möjliga lösningar

Skapad:

2022-02-14

Senast uppdaterad:

2022-10-04

Klimatförändringar, hur forskningen om att leva i rymden kan användas för att anpassa oss till ett nytt klimat här på jorden och sätt lösa framtidens matförsörjning. Det  några av de frågor som tas upp under ”Att leva och bo med nya klimatförutsättningar – hur ställer vi om?”.  Samtalet är riktat mot högstadie– och gymnasieelever och indelat i tre separata block.

Målgrupp: Högstadie- och gymnasieelever

Ämnen: Fysik, biologi, geografi, filosofi

Del 1  Vad säger vetenskapen? Längd: 25 min
Hur jobbar en klimatforskare och vad säger den senaste forskningen om klimatet? Ta del av den nya IPCC-rapporten och lär dig om hur forskarna tar fram scenarier för framtiden.

  • Gustav Strandberg är klimatforskare vid SMHI. Han lär oss vad skillnaden mellan väder, klimat och miljö är, samt satelliters roll inom klimatforskningen.
  • Lena Lindström vid SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt i Sverige för IPCC och har deltagit vid beslutsmötet för IPCC:s senaste delrapport “Den vetenskapliga grunden”.

Del 2  Leva och bo i rymden – hur vi kan lära av rymdforskningen för att klimatanpassa på jorden? Längd 30 min

När man ska bo i rymden måste varje liten del tänkas igenom. Det handlar om att in i minsta detalj ta tillvara på knappa resurser, att minimera slöseri med energi, vatten, mat och avfall samt hur vi ska överleva i rymdens ogästvänliga klimat. Kan forskningen om hur man lever i rymden användas för att anpassa oss in i ett nytt klimat här på jorden?

  • Lär dig hur vi kan få våra boenden mer klimatsmarta. Professor Maria Nyström vid Chalmers Tekniska Högskola berättar om sitt projekt med NASA om framtidens boende.

Hur anpassar och effektiviserar vi odlingen när klimatet blir varmare och jorden svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar?

  • Åsa Berggren är professor vid institutionen för ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet och samarbetar med andra forskare inom European Space Agency.


Del 3 Hur ställer vi om och anpassar oss till ett nytt klimat?
Längd 40 min

Vem bär det nationella ansvaret, hur ställer kommunerna om, och vad kan du som privatperson göra idag för att bidra till en hållbar framtid? Lyssna till dem som redan har tagit steget.

  • Karin Hjerpe är tf .verksamhetsledare för Nationellt Centrum för Klimatanpassning.
  • Nio år i rad har Helsingborg utsetts till den miljövänligaste kommunen i Sverige. Ta del av klimatstrategernas sätt att jobba och se vad kommunen gör för att ställa om.
  • Kalle Nilvér berättar om sin resa där han sålde sitt bolag, hoppade av VD-tjänsten och ställde om hela sitt liv till förmån för klimatet, både privat och inom arbetslivet. Han berättar om vad du som privatperson kan göra för att på ett enkelt sätt bidra till en mer hållbar framtid.
  • Olle Torpman är klimatfilosof och tar upp frågor som: Vad har etik med klimatet att göra? Vilket ansvar har vi som individer i den här frågan? Hur ska vi dela på ansvaret? Vem ska göra vad?


Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *