Välkommen till forskningens värld!

Skapad:

2023-06-20

Senast uppdaterad:

2023-06-20

Att arbeta med vetenskaplig forskning är att söka ny kunskap på ett metodiskt sätt. I forskning som handlar om människokroppen kan en forskare arbeta på många olika sätt för att få fram resultat.

Ibland kan en forskare göra försök med människor – frivilliga försökspersoner, men när det inte går behöver hen istället en modell att göra sina försök på. För att resultaten ska bli relevanta för hur det faktiskt fungerar i en levande människa måste modellen vara så lik människan som möjligt. En sådan modell kan vara en cellodling, en datormodell eller ett levande försöksdjur.

I den här lektionen får eleverna lära sig hur en forskare arbetar med olika naturvetenskapliga metoder. Eleverna får också lära sig vad djurförsök är och vad begreppet 3R står för.

Lektion består av följande steg:

  • Individuellt – lär dig mer om ämnet
  • Arbete i grupper och diskussion i helklass
  • Testa vad du har lärt dig
  • Fördjupning – lär dig mer

Länk till en presentation av materialet för lärare och elever:

Välkommen till forskningens värld!

Länk till lärarhandledning:

Lärarhandledning

Faktablad:

Utbildningen:

Du hittar materialet från 3R på gratisiskolan

Koppling till kursplaner

Naturkunskap

  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 1

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

Det är Sveriges 3R-center som står bakom undervisningsmaterialet. Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *