Kategori: Djurförsök

Enligt svensk lag får vi använda djur i forskning, men betyder det att det alltid är etiskt rätt?

Välkommen till forskningens värld!

Att arbeta med vetenskaplig forskning är att söka ny kunskap på ett metodiskt sätt. I forskning som handlar om människokroppen kan en forskare arbeta på… Läs merDjurförsöksfri forskning

En stor del av dagens forskning utförs med djurförsöksfria metoder. Forskare använder ofta mer än en metod och mer än en modell. Någon del i… Läs merDjurförsök, 3R och etik

När djur används i forskning kallas det för djurförsök och djuren kallas försöksdjur. Alla som på något sätt kommer i kontakt med försöksdjur behöver också… Läs merKontakt

ForskarFredag

[email protected]