Data, resurser, prylar och ytor

Skapad:

2022-02-15

Senast uppdaterad:

2022-06-22

Delande av allt från data till yta kan minska klimatavtrycket per person, och bidra till nya tjänster och ökad upplevd nytta och glädje. Forskare Jonas Anund Vogel bland annat om hur testbäddarna på KTH Live-in-lab fungerar.

Byggnader och användande av byggnader står för cirka 40% av energianvändningen och koldioxidutsläppen i världen. Trots detta så är innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn mycket långsam. Det beror på en rad olika faktorer, men Jonas Anund Vogel har riktat in sig på att påskynda processen från idé till bred marknadsföring.

Genom att bygga upp testbäddar med allt från teknik till människor så visar vi att ny resurseffektiv smart teknik fungerar bättre än gammal resursslukande teknik. Vi visar att delande av allt från data till yta kan minska klimatavtrycket per person, och bidra till nya tjänster och ökad upplevd nytta och glädje.

Målgrupp: Gymnasiet och åk 9
Medverkande forskare:  Jonas Anund Vogel, centrumföreståndare , KTH Live-in-Lab

Materialet var en del av Vetenskapens Hus program under ForskarFredag 2021.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.