Gräv ner tepåsar och delta i forskning om jordhälsa

Skapad:

2024-01-17

Senast uppdaterad:

2024-03-08

Vill du veta mer om hur nedbrytningen ser ut i din närhet och samtidigt bidra till forskningen? Allt du behöver är tepåsar, en hushållsvåg och lite tålamod.

Forskare och elever över hela världen har grävt ner tepåsar för att undersöka hur nedbrytningen ser ut på just den platsen. Illustration: Carolina Olid

I snart tio år har tepåsar grävts ner runt om i världen. Till exempel på Island, i London, bland havssköldpaddor i den karibiska övärlden och i ForskarFredags massexperiment Tepåseförsöket. Metoden som använts kallas Tea Bag Index, eller TBI-metoden: Man gräver ner tepåsar med grönt och rött te i jorden, låter dem ligga några månader, och gräver sedan upp dem igen. Genom att väga påsarna före och efter tiden i jorden går det att se hur mycket av materialet som har brutits ned.

Vad kan tepåsar lära oss om klimatet och jorden?

När vi mäter nedbrytningens hastighet på olika platser runtom i världen kan vi också förstå och förutsäga utsläppen av koldioxid. Snabbare nedbrytning leder till mer koldioxid i atmosfären och varmare klimat, medan långsammare nedbrytning leder till mindre koldioxid och kallare klimat.

Att gräva ner tepåsar och rapportera in resultaten är också ett sätt att bidra med data som forskarna har nytta av när de undersöker jordhälsa. Med jordhälsa menas en frisk matjord med hög biologisk aktivitet. Ohållbara brukningsmetoder, ökad byggnation på odlingsmark och föroreningar är exempel på faktorer som hotar jordhälsan.

Experimentet

Det handlar i korthet om att gräva ner tepåsar på valfria platser, låta dem ligga i tre månader, gräva upp, väga och rapportera in så att forskare kan använda resultaten för att studera nedbrytningen världen över.

Vilka kan delta?

Alla som vill kan delta och det går att anpassa efter olika åldersgrupper. Yngre åldrar kan till exempel delta i nedgrävning och använda tillfället för att diskutera livet i jorden. Äldre elever kan även vara med gräva upp och väga tepåsarna. Under själva vägningen och rapporteringen är det bra att en vuxen är med.

När du rapporterat in dina resultat kommer du att synas på Tea Bag Indexs världskarta, och kan jämföra dina resultat med de från andra nedgrävningar.

Var och när kan jag gräva ner?

Du kan välja valfri plats, men om du vill att dina resultat ska kunna användas i forskningen så måste du gräva ner dina tepåsar på en plats där växtligheten är ungefär likadan över en yta på minst 10 x 10 meter. Det spelar ingen roll var på denna yta som du gräver ner tepåsarna – det viktiga är ytans storlek i sin helhet. Detta för att mätningen ska vara representativ för platsens geografiska position. 

Om du vill mäta nedbrytningen på en mindre yta (t.ex. ett trädgårdsland) så går det förstås också bra. Du kan fortfarande jämföra dina resultat med andra via kartverktyget, men dina resultat kan inte användas av forskarna.

Det finns inget exakt datum för när du ska gräva ner tepåsarna. Men du bör låta tepåsarna vara nedgrävda i cirka tre månader.

Du rapporterar in dina resultat på sajten www.teabagindex.org.

Om projektet

I projektet Tea Tales har Hushållningssällskapet och Vetenskap & Allmänhet samarbetat med forskare vid Umeå universitet för att utveckla ett digitalt kartverktyg baserat på data från TBI-forskningen. Verktyget hittar du på TeaBagIndex.org, där finns också mer information om metoden och berättelser från personer som grävt ner te världen över.

Forskaren Gideon Asamoah grävde ner tepåsar på Island. Illustration: Carolina Olid

Experimentets relevans inom olika skolämnen

Matematik – uträkning av resultaten och statistiska jämförelser.

Idrott – den praktiska utomhusdelen av experimentet kan utnyttjas till en orienterings- eller geocaching-aktivitet.

Biologi – området kring grävplatsen kan användas för undervisning om bland annat växtarter.

Kemi – det går att göra ett fördjupningsarbete om hur nedbrytningen och/eller ­kolcykeln fungerar på molekylär nivå och varför den varierar beroende på faktorer i omgivningen.

Samhällskunskap – Diskutera klimatförändringarnas påverkan på våra vardagsliv. Vad kommer exempelvis att hända med allt vårt avfall? Hur lång nedbrytningstid har en platspåse? Är det hållbart att vi använder oss av material som inte bryts ner naturligt?

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *