Stort tack alla som var med och bidrog till Plastexperimentet under 2022. Tillsammans fick vi in massor av data från hela Sverige! Nu har våra forskare analyserat det ni rapporterat. 

Läs och ladda ner en Power Point-fil med bilder av några av resultaten ovan eller via knappen nedan. Bilderna visar var ni samlade, vilket skräp som var det vanligaste och i vilken miljötyp det fanns mest skräp.

Datainsamlingen 2022 involverade 177 godkända mätningar från deltagarna, vilket innebär 33 158 individuella plastobjekt registrerade med en totalvikt på över 200 kilogram. Den totala genomsökta ytan var 454 200 kvadratmeter. Resultaten och vilka slutsatser forskarna har dragit finns i Plastexperimentet 2022 – delrapport som ni kan läsa eller ladda ner som pdf via knappen nedan.

Nedan hittar ni även kartan med insamlingspunkter och resultat.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]