Instruktioner

Plastinsamling, sortering och rapportering

De som deltog i Plastexperimentet kartlade och samlade in allt plastskräp på ett uppmätt område, exempelvis ett parkområde, naturområde eller en badplats. Efter insamling av plastskräpet vägde, sorterade och kategoriserarde man plasten. Resultaten rapporterades in via webben eller en app. Instruktionerna hittar du i filmen ovan samt här under. Pdf:en går även att ladda ner här.

 1. Bestäm vilket område du ska kartlägga utifrån de valbara miljötyperna, se ruta till höger och fundera på en lämplig bredd på området som du ska mäta. Minst 1 meter max 50 m bred. Längden ska alltid vara 100 meter. Om en typ av miljö övergår i en annan (inom den 100 meter långa sträckan) anger ni vad ytan till största delen består av.
 1. Material ni behöver för insamling:
 • Måttband för att mäta upp området 
 • Soppåsar för insamling av skräp. 

 1. Mät upp området. Längden ska alltid vara 100 meter. Bredden ska vara minst 1 meter och max 50 meter. Bestäm bredd, mät upp området och markera gränsen med exempelvis stenar.

 1. Samla in allt skräp på det uppmätta området. Tänk på risker och säkerhet. Var försiktiga om ni hittar något som ser vasst eller farligt ut , ta inte i t.ex. sprutor och vapen. Använda handskar och att tvätta händerna efter skräpplockningen.

  Hittar ni något som är för tungt för er våg så noterar ni det.

  Lägg skräpet i påsar och skilj på plastskräp och övrigt skräp (kartong, papper, metall, trä och glas). Blir ni osäkra på vad som räknas som plastskräp så kan ni kika på kategorierna på sidan 4-5 i dokumentet ovan eller här.) Allt som är med där räknar vi som plastskräp.

  Skräp som ligger under jorden får gärna tas med så länge en liten bit av avfallet sticker fram över jordytan. Även små bitar av ett skräp registreras under rätt kategori om det går att se vilken typ av skräp det är.

  Ett trasigt skräpföremål som till exempel en trasig matförpackning räknas som ett 1 skräpföremål om det uppenbart hör ihop.

 1. Sortera eller släng det skräp som inte är plast. Även eventuella blöjor och fyllda hundbajspåsar kan slängas direkt, bara ni noterar antalet. Dessa behöver ni inte väga.

 1. Ta er hem igen och ta fram material ni behöver för sorteringen:

 • En våg som kan känna lättare vikter. Bäst är det om den kan väga minsta vikten (14 g), det gör en brevvåg, matvåg eller diamantvåg.

 1. Sortera plastskräpet efter de angiva kategorierna, se till höger. Blir ni osäkra finns ännu mer sorteringshjälp i vår skräpförteckning här. (Ett tips är att ha 23 st burkar, lådor eller påsar för sorteringen i olika plastkategorier. Använd er av kategorierna från sorteringsbladet kategorierna på sidan 4-5 i dokumentet ovan eller här.)

 1. Väg plastskräpet. Det är totalvikten för ALLT plastskräpet ni hittat i er miljötyp forskarna är intresserade av. Glöm inte att vikten från plastpåsarna ni plockat i INTE ska räknas med i totalvikten. Hittar ni något som är för tungt för er våg så noterar ni det.

 1. Räkna antal skräp per kategori och fyll i det digitala protokollet.

  Du fyller i det digitala protokollet på en dator, surfplatta eller mobil. Klicka här eller via knappen nedan för att komma till det digitala protokollet.

  Följ guiden för rapportering här.

  Gå igenom inrapporteringen en extra gång så att det stämmer innan ni skickar in. När ni har klickat på ”Slutför” går det inte att ändra och det är den datan vi kommer att räkna med.
 1. Ladda ner er rapportering från protokollet om ni vill spara den.

 1. Avfallssortera och släng plastskräpet.

Samlade länkar till övriga hjälpdokument

PLASTEXPERIMENTET MENY

Gå med i vår Facebook-grupp för att hålla dig uppdaterad om Plastexperimentet

Se inslag om Plastexperimentet i Nyhetsmorgon nedan:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Skarmavbild-2023-01-20-kl.-13.31.54-1024x651.png

Länk: https://tv4play.se/program/nyhetsmorgon/skolklasser-samlar-plast-till-forskning/13782895


Se inslag om Plastexperimentet från Lilla Aktuellts Youtube nedan:

5A på Byleskolan är med i ett plastexperiment, de ska samla in så mycket plast som möjligt från ett specifikt område - för att hjälpa forskare veta vilka olika typer av plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.


Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]