Bakgrund

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem

Den svenska regeringen har beslutat att vi 2030 ska ha minskat nedskräpningen av engångsförpackningar och fimpar med 50 procent jämfört med 2023. Med er hjälp kan vi samla in stora mängder data som är viktiga för att följa upp det målet. Vi behöver mer kunskap om vilka plaster som hamnar i naturen och var de finns. Plastavfall är även i fokus på EU-nivå, och globalt.

Med Plastexperimentet kartlägger vi förekomsten av plast i hela Sverige. Varje plats GPS-registreras och kartläggs. Den insamlade plasten vägs, kategoriseras och registreras, och på så sätt får vi en uppskattning av hur mycket och vilken slags plast vi hittar – och var vi hittar de olika typerna av plast.

Deltagarna kan också använda den insamlade data för att visa hur mycket plastskräp det finns lokalt. Utifrån vilken typ av plast de har hittat kan de ta fram rekommendationer till kommuner, företag och allmänhet om vad som behövs göras för att minska mängden plast i naturen. Genom att vara en del av Plastexperimentet och att reflektera över resultaten får deltagare en större medvetenhet om miljöproblem och dess orsaker, vilket utgör en förutsättning för ändrat beteende kring miljö och nedskräpning.

Resultaten kommer att analyseras för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Forskare, under ledning av professor Bethanie Carney Almroth, kommer att undersöka olika faktorer kopplade till den insamlade datan i er plastinventering, såsom var och när olika typer av plaster hamnar i miljön. Den nya kunskapen kan hjälpa oss bygga en bättre förståelse för hur plast hamnar i naturen, men även vad vi kan göra för att förhindra det. Genom att publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift kan forskare från hela världen, och även politiker från olika länder, ta del av den nya kunskapen och sätta dessa i ett ännu större sammanhang. Målet är en ren miljö!


Läs och ladda ner en fördjupning om bakgrunden och fakta om plast och Plastexperimentet i dokumentet ovan ladda ner via knappen:


Globala målen för hålbar utveckling

Sveriges regering har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Plastexperimentet kommer bidra till uppfyllelsen av flera globala mål och delmål bland annat eftersom plastföroreningar och många av de kemikalier som finns i plast är hälsofarliga bidrar projektet till:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, speciellet via delmål 3.9 – Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

Mål 4: God utbildning – att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, särskilt via delmål 4.7 – Utbildning för hållbar utveckling och globallt medborgarskap.

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla – att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, särskilt via delmål 6.3 – Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning,

Mål 11: Hållbara städer och samhällen – att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, särskilt via delmål 11.6 – Minska städers miljöpåverkan.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster särskilt via delmål 12.4 – Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Mål 14: Hav och marina resurser – att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, särskilt via delmål 14.1Minska föroreningarna i haven och delmål 14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav.

PLASTEXPERIMENTET MENY

Gå med i vår Facebook-grupp för att hålla dig uppdaterad om Plastexperimentet

Se inslag om Plastexperimentet i Nyhetsmorgon nedan:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Skarmavbild-2023-01-20-kl.-13.31.54-1024x651.png

Länk: https://tv4play.se/program/nyhetsmorgon/skolklasser-samlar-plast-till-forskning/13782895


Se inslag om Plastexperimentet från Lilla Aktuellts Youtube nedan:

5A på Byleskolan är med i ett plastexperiment, de ska samla in så mycket plast som möjligt från ett specifikt område - för att hjälpa forskare veta vilka olika typer av plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.


Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]